Hyr ut till nyanlända

Kommunen söker privatpersoner och företag som har en lägenhet, ett rum eller hus att hyra ut till nyanlända vuxna och familjer som ska bosätta sig i kommunen. Kommunen hjälper till med att förmedla bostaden och att skriva kontrakt.

Kommunen har ett behov av bostäder för nyanlända vuxna och familjer, och ungdomar som kommit till Sverige som ensamkommande barn och nu blivit myndiga. Såväl nyanlända vuxna som barn behöver ett varaktigt boende för att underlätta sin etablering i samhälle, skola och arbetsliv.

De personer som söker bostad har fått permanent uppehållstillstånd, PUT, i Sverige och har anvisats av Arbetsförmedlingen att etablera sig i Lerums kommun.

Vi söker privatpersoner och företag som vill hyra ut en bostad, lägenhet, rum eller ett hus. Samma principer som för all typ av bostadsuthyrning gäller. Boendet ska ha en marknadsmässig hyra och den som hyr ska ha ett eget hyreskontrakt.

Frågor och svar om att hyra ut till nyanlända

Så förmedlas bostaden

Jag har en bostad att hyra ut. Hur ska jag gå tillväga?

I vårt webbformulär kan du som vill hyra ut en bostad göra en intresseanmälan och lämna uppgifter om bostaden. Det går också bra att lämna uppgifter till Enheten
för mottagande och integration boende.nyanland@lerum.se.

Bostadsförmedling

Hur förmedlas bostäderna?

Lerums kommun sammanställer tillgängliga bostäder, undersöker boendets standard och förbereder ett hyresavtal. Efter det kontaktas Arbetsförmedlingen, som har som uppgift att anvisa nyanlända till landets kommuner. Arbetsförmedlingen matchar då boendet med en lämplig hyrestagare. Därefter lämnas ett erbjudande till de personer eller familjer som har behov av denna typ av bostad. Den som hyr ut beslutar vem bostaden ska hyras ut till, enligt samma principer som för all typ av bostadsuthyrning.

Hur avgörs vem som får bostaden?

Kommunens handläggare efterfrågar underlag från Arbetsförmedlingens bosättningsenhet för att hitta en passande hyrestagare, som Arbetsförmedlingen bedömer har bäst förutsättningar på orten. Det går inte att i förväg bestämma vem som ska ha bostaden. Kommunen och Arbetsförmedlingen hjälps sedan åt för att planera hur den nyanlända personen ska försörja sig.

Vad är kommunens ansvar?

Kommunen hjälper till att förmedla bostaden och att ta fram hyreskontrakt. I övrigt gäller samma regler som för all typ av bostadsuthyrning.

Kan jag hyra ut till en asylsökande flykting?

Migrationsverket ansvarar för att ordna boende för människor som söker asyl. Asylsökande kan välja att istället hitta en egen bostad under asylprocessen. Många bor på detta sätt, till exempel hos släktingar eller landsmän. Kommunen förmedlar dock inga bostäder till asylsökande. Du kan istället vända dig till frivilligorganisationen Refugees Welcome. Tusentals personer med permanent uppehållstillstånd bor kvar på Migrationsverkets asylboenden, för att de ännu inte fått en bostad i en kommun. Kan de nyanlända med permanent uppehållstillstånd flytta därifrån, ges plats till asylsökande i deras ställe.

Villkor och avtal

Vem står som hyrestagare på kontraktet?

Den nyanlända personen är hyrestagare.

Hur stöttar kommunen den som hyr ut ett boende?

Om man vill ha hjälp med att skriva ett hyresavtal kan man kontakta Enheten
för mottagande och integration. De kan också ge mer information om vad som gäller vid uthyrning av en bostad. Samma regler gäller som för all typ av bostadsuthyrning till privatpersoner.

Kan jag hyra ut under en kortare period?

De nyanlända behöver ett stadigvarande boende eftersom de ska etablera sig i kommunen. En flytt beror oftast på en förändrad arbetssituation. Det är önskvärt att bostaden hyrs ut under mer än ett år. Uppsägningstid regleras i kontraktet enligt samma regler som för all typ av bostadsuthyrning till privatpersoner.

Hur går jag tillväga för att säga upp avtalet?

Samma regler gäller som för all typ av uthyrning av bostäder till privatpersoner.

Förväntas jag hyra ut till en lägre hyra än den marknadsmässiga?

Nej, hyresgästen ska behandlas som alla andra hyresgäster.

Nyanländas etablering

Vilken form av stöd har nyanlända?

Som nyanländ får man en regelbunden inkomst i form av en statlig etableringsersättning som bland annat är avsedd att användas till att betala hyra av bostad. Kommunen erbjuder hyresgaranti till företag.

De nyanlända personerna har stöd av kommunen i en rad frågor. Det rör sig om allt från undervisning i svenska och samhällsorientering, till barnomsorg, skola, vuxenutbildning och andra insatser inom det sociala området.

Frågor och synpunkter

Jag vill veta mer om att hyra ut en bostad till en nyanländ. Vart ska jag vända mig?

För frågor som rör bostaden och hyresavtal, vänd dig till Enheten
för mottagande och integration boende.nyanland@lerum.se.

Vad ingår i hyran?
Finns tvättmöjlighet i bostaden?