Integrationsarbetet

I Lerums kommun ansvarar Enheten för mottagande och integration, för arbetet med att ta emot och bosätta nyanlända vuxna och familjer med barn. Enheten är också ansvarig för att skapa goda förutsättningar för etablering och inkludering i samhället, i enlighet med de mål och uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fastställt.

Enheten startade under våren 2016 och är organiserad direkt under Förvaltningsledningen.

Ett axplock av vad vi jobbar med