Integrationsarbetet

I Lerums kommun ansvarar Enheten för mottagande och integration, för arbetet med att ta emot och bosätta nyanlända vuxna och familjer med barn. Enheten är också ansvarig för att skapa goda förutsättningar för etablering och inkludering i samhället, i enlighet med de mål och uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fastställt.

Ett axplock av vad vi jobbar med

 • Språkvän
 • Integrationssamråd där Lerums politiker håller i trådarna
 • Samverkan med civilsamhället
 • START Lerum
 • Rådrum Lerum
 • Sommarlovsaktiviteter i samarbete med Kultur och fritid
 • Information om Sverige
 • Föräldrastödsutbildning
 • Hälsoinformation
 • BoSkola
 • Introduktion till Söka bostad
 • Introduktion till Ekonomi och försörjning
 • Arbetsmarknadsprojekt Lerumstrappan och Trappan
 • Jobbverkstad