Intervju med en flyktingsamordnare

En av Lerums kommuns färskaste och kanske något okända enheter återuppstod under våren 2016 efter att legat i träda ett par år. Enheten för mottagande och integration är organiserad direkt under förvaltningsledningen med syfte att enhetens arbete ska involvera kommunens samtliga sektorer.

 

Hej flyktingsamordnare Nian Ali

 

Kan du berätta lite om hur ni arbetar på enheten för mottagande och integration?

Enheten för mottagande och integration ligger direkt under förvaltningsledningen och har funnits sedan 1 februari 2016. Enheten består av sex flyktingsamordnare varav en arbetar mot barn och ungdomar. Vi har också en boendeplanerare, en flyktingstödjare och en enhetschef. Det finns också två projekt som är kopplade till enheten. Det ena kring boenden för nyanlända och det andra kallas Stjärnprojektet. Det är ett samarbete med näringslivsenheten gällande sysselsättning för nyanlända.

Enheten ansvarar för arbetet med att ta emot och bosätta de nyanlända som anvisas till Lerums kommun. Övergripande mål för enheten är att utveckla och samordna verksamhet för en hållbar integration och etablering. Vi har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, sjukvården, övriga sektorer i kommunen samt med civilsamhället. Syftet med vårt arbete är att de nya lerumsborna ska vara etablerade i samhället efter två år.

Finns det andra i samhället som hjälper till med integrationen?

Ja, absolut det är många som vill vara med och stötta de nyanlända. Civilsamhället har en nyckelroll i mottagandet och etableringen av nyanlända. Kyrkor och ideella föreningar har stor kompetens och drivkraft i arbetet. Att finnas i ett sammanhang och att på naturliga vägar träffa andra människor bidrar till känslan av att vara inkluderad. Vi samarbetar med civilsamhället genom olika mötesformer. Dels finns det ett integrationsråd som våra politiker ansvarar för och dessutom bjuder vi på enheten in till samtal kring inkludering ett par gånger per år.

Hur många nyanlända Lerums kommun ska ta emot?

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläget, hur många nyanlända och ensamkommande barn som kommunen redan tagit emot samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Att ta emot nyanlända i kommunen är tvingande sedan mars förra året. Det är Migrationsverket som ansvarar för anvisningen av nyanlända. Kommuntalet för Lerums kommun var 162 personerna 2017 och 142 personer i år.

Vad är den största utmaningen i mottagandet av nyanlända i Lerums kommun?

Boendefrågan är den största utmaningen för de allra flesta kommuner i Sverige. Det som är glädjande i vår kommun är att byggandet är igång och förhoppningsvis kommer vi att se de första permanenta lägenheterna inom ett par månader. Bostadsbristen är inte enbart ett problem för nyanlända utan för många andra grupper i samhället. Därför känns det jättebra att Lerums politiker har beslutat att det som byggs ska delas mellan de nyanlända och övriga på bostadsmarknaden. Det bidrar till variation och främjar inkludering i samhället.

Länk till planering för bostadsbyggande i kommunen

Hur ska de nyanlända lyckas på arbetsmarknaden?

Språket är givetvis en nyckel för att komma in på arbetsmarknaden. En får också tänka på att alla har olika erfarenheter, resurser och problem i sitt bagage. De vi hittills har tagit emot omfattar de flesta kategorierna. Det finns högutbildade människor med mångårig arbetslivserfarenhet men också personer med låg utbildningsnivå och även enstaka som aldrig har arbetat. Vi försöker att uppmana alla att satsa på språket och parallellt motivera till språkpraktik. Dels för att träna svenska och dels för att få en inblick över hur en arbetsplats ser ut i Sverige samt att man lära sig de sociala koderna. Hittills har vi sex personer som har fått instegsjobb i olika omfattning. Lika många är i språkpraktik och i yrkesutbildningar för att komma snabbare in på arbetsmarknaden. Samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och näringslivet är nyckeln för att nå framgång.

Om jag vill hjälpa till som privatperson vart kan jag vända mig?

Det är många människor som ringer varje vecka och vill hjälpa till med allt från att skänka saker till att vara en medmänniska. Våra kontaktuppgifter finns på hemsidan och alla frågor är välkomna. Vi har en egen verksamhet som heter språkvän som jag vill uppmärksamma lite extra. Syftet med språkvän är att underlätta den sociala integration för alla nyanlända och skapa nya mötesplatser mellan människor. Just nu har vi behov av unga svenskar eller etablerade personer som kan tänka sig bli språkvän. Det finns också språkcaféer på kommunens bibliotek och olika träffpunkter hos bl.a. församlingar.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det roligaste är att träffa människor från olika kulturer och bakgrund. Att räcka handen och hjälpa en människa som vill starta ett nytt liv i ett främmande land. De människorna som vi tagit emot vill ha trygghet till sina barn och själva, därför de har utsatt sig själva i faror samt lämnat sina nära och kära. Det är miljontals människor i flykt idag, majoriteten i sitt eget land eller i länderna som är runtomkring. Vi kan naturligtvis inte hjälpa alla människor, men om vi lyckas att ge ett drägligt liv till de människorna som vi tar emot i Lerum, skulle det kännas bra och meningsfull. Trots flykten och långa asyltiden, vill de flesta människorna som vi hittills tagit emot att bidra med något tillbaka för att visa sina tacksamhet.