Viktig information till nyanlända

Här finns information på olika språk om vad som gäller i Sverige och om nyanländas rättigheter och skyldigheter. Du finner även fler nyttiga länkar nederst på sidan.

Svenska

Skatteverket
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Migrationsverket
Information om Sverige
Vården 1177

Engelska

Skatteverket
Arbetsförmedlingen
Migrationsverket
Information om Sverige
Vården 1177

Arabiska

Skatteverket
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Migrationsverket
Information om Sverige
Vården 1177

Tigrinja

Skatteverket
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Migrationsverket
Information om Sverige

Somaliska

Skatteverket
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Migrationsverket
Information om Sverige
Vården 1177

Persiska

Skatteverket
Arbetsförmedlingen
Migrationsverket
Information om Sverige
Vården 1177

Dari

Skatteverket
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Information om Sverige