Samhällsorientering

Nyanlända i Lerums kommun har rätt till samhällsorientering på sitt eget modersmål.

Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Det handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård och barn och familj. Målet är att få kunskaper om det svenska samhället. Samhällsorienteringen hålls i Göteborgs stads regi.

Klicka här för att läsa mer om samhällsorientering