Vilket stöd finns?

Har du problem med alkohol eller narkotika? Spelar du om pengar? Är du närstående och behöver råd och stöd?

 

Då är du välkommen att vända dig till Beroendemottagningen i kommunen. Hit kan du vända dig om du vill ha råd och stödsamtal (3-5 samtal) för ditt missbruk/riskbruk. Ser vi att du har behov av en längre behandlingskontakt hjälper vi dig att göra en ansökan hos socialsekreterare.

Är du anhörig eller närstående är du välkommen på rådgivande och stödjande samtal.

Du når oss via kommunens kundcenter Komin 0302-52 10 00.