Överförmyndare

Överförmyndaren är en av de verksamheter som tillsammans med kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd och revisorer är obligatoriska i en kommun.

Överförmyndarverksamheten kan organiseras antingen som en enskild överförmyndare eller som en överförmyndarnämnd. I Lerum har vi valt att organisera verksamheten som en nämnd.

Överförmyndarnämnden

Ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden utses av kommunfullmäktige. Nämndens verksamhet styrs i första hand av föräldrabalken och kommunallagen. Till sitt förfogande har överförmyndarnämnden tre tjänstepersoner som har hand om den dagliga verksamheten.

Överförmyndarnämndens uppdrag

Överförmyndarnämndens uppdrag består i huvudsak i att utreda behov av god man och förvaltare och utöva tillsyn över ställföreträdare, det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare.

God man, förvaltare

Har du uppdrag som god man eller förvaltare? Du hittar mer information som berör ditt uppdrag om du klickar på rubriken till vänster. Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare? Du hittar intresseanmälan genom att klicka på rubriken till vänster eller länken nedan.

Aktuellt 

Årsräkning 2017

Idag den 28 februari är sista dagen att lämna in din årsräkning för 2017, eller för att anmäla att du är förhindrad att lämna årsräkningen i tid och få anstånd.

Tänk på att alltid läsa igenom instruktionerna noga eftersom det kan skilja sig mellan olika överförmyndare vilka underlag som ska lämnas och hur. Vi på överförmyndarnämnden i Lerum har också olika fokusområden som varierar, varför vi vissa år begär in ytterligare underlag utöver de vanliga.

Överförmyndarnämndens mål är att 80 % av alla årsräkningar som har kommit in i tid, alltså senast den 28 februari, ska vara granskade den sista juni samma år. Vi har också som mål att alla årsräkningar som kommit in ska vara påbörjade den sista juni samma år. Att en årsräkning är påbörjad kan till exempel betyda att du som god man fått en begäran om komplettering.

Handläggningen av en enskild årsräkning ska inte heller överstiga sju månader från ankomstdatum, om det inte föreligger särskilda skäl.

Här hittar du blanketter för årsräkning. Du kan välja att skriva ut den och fylla i för hand eller spara blanketten och fylla i den direkt i datorn. Den blankett som fylls i direkt på datorn summerar också automatiskt. Om du hittar fel i blanketterna får du gärna höra av dig till oss så att vi kan rätta till det.

Information om framtidsfullmakter

Vill du veta lite mer om vad en framtidsfullmakt är och på vilket sätt överförmyndarnämnden är inblandad i tillsynen av dem?

KLICKA HÄR

Redogörelse från god man för ensamkommande barn

Vi har en ny blankett för dig som ska redogöra för uppdraget som god man för ensamkommande barn. Du hittar den här

Nästa gång du ska lämna redogörelse är senast den 15 april 2018 för perioden 1 januari - 31 mars 2018. Om du lämnade din redogörelse för fjärde kvartalet i början av december 2017 ska nästa redogörelse även ta upp dina anspråk på utlägg som gjorts under december månad.

Om uppdraget av någon anledning upphör ska du skicka in en redogörelse inom två veckor.