Överförmyndare

Överförmyndaren är en av de verksamheter som tillsammans med kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd och revisorer är obligatoriska i en kommun.

Överförmyndarverksamheten kan organiseras antingen som en enskild överförmyndare eller som en överförmyndarnämnd. I Lerum har vi valt att organisera verksamheten som en nämnd.  

Överförmyndarnämnden

Ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden utses av kommunfullmäktige. Nämndens verksamhet styrs i första hand av föräldrabalken och kommunallagen. Till sitt förfogande har överförmyndarnämnden två tjänstemän som har hand om den dagliga verksamheten.

För samhällets svagare

Överförmyndarnämndens uppdrag består i huvudsak i att verka för att samhällets svagare och mest utsatta personer inte drabbas av rättsförluster. Detta sker dels genom att nämnden kontrollerar de ställföreträdare som utsetts för att hjälpa dessa personer, dels genom att nämnden medverkar till att ställföreträdare utses där det är nödvändigt. En ställföreträdare kan vara en förmyndare, god man eller förvaltare.
Överförmyndarexpeditionen administrerar verksamheten. 

God man, förvaltare

Har du uppdrag som god man eller förvaltare? Du hittar mer information som berör ditt uppdrag om du klickar här nedanför. Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare? Du hittar även intresseanmälan genom att klicka här nedanför.

Klicka här för att läsa mer om god man och förvaltare.

 

Kontakta oss

Tel: 0302-52 10 00
Klicka här för att maila till överförmyndarnämnden