Överförmyndare

Överförmyndaren är en av de verksamheter som tillsammans med kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd och revisorer är obligatoriska i en kommun.

Överförmyndarverksamheten kan organiseras antingen som en enskild överförmyndare eller som en överförmyndarnämnd. I Lerum har vi valt att organisera verksamheten som en nämnd.

Överförmyndarnämnden

Ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden utses av kommunfullmäktige. Nämndens verksamhet styrs i första hand av föräldrabalken och kommunallagen. Till sitt förfogande har överförmyndarnämnden tre tjänstepersoner som har hand om den dagliga verksamheten.

Överförmyndarnämndens uppdrag

Överförmyndarnämndens uppdrag består i huvudsak i att utreda behov av god man och förvaltare och utöva tillsyn över ställföreträdare, det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare.

God man, förvaltare

Har du uppdrag som god man eller förvaltare? Du hittar mer information som berör ditt uppdrag om du klickar på rubriken till vänster. Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare? Du hittar intresseanmälan genom att klicka på rubriken till vänster eller länken nedan.

Aktuellt 

Årsräkningsläget

Vecka 49, den 4 december, har vi färdiggranskat 187 av 192 årsräkningar. I resterande fall har någon form av komplettering begärts in.

Av samtliga årsräkningar var det ungefär 80 % som kom in i tid. Överförmyndarnämndens mål är att 80 % av alla årsräkningar som har kommit in i tid ska vara granskade den sista juni samma år. Vi har också som mål att alla årsräkningar som kommit in ska vara påbörjade den sista juni samma år. Att en årsräkning är påbörjad kan till exempel betyda att du som god man fått en begäran om komplettering.

Handläggningen av en enskild årsräkning ska inte heller överstiga sju månader från ankomstdatum, om det inte föreligger särskilda skäl.

Information om framtidsfullmakter

Vill du veta lite mer om vad en framtidsfullmakt är och på vilket sätt överförmyndarnämnden är inblandad i tillsynen av dem?

KLICKA HÄR

Redogörelse från god man för ensamkommande barn

Vi har en ny blankett för dig som ska redogöra för uppdraget som god man för ensamkommande barn. Du hittar den här

Nästa gång du ska lämna redogörelse är senast den 15 oktober 2017 för perioden 1 april - 30 september 2017. Om uppdraget av någon anledning upphör ska du skicka in en redogörelse inom två veckor.