Överförmyndare

Överförmyndaren är en av de verksamheter som tillsammans med kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd och revisorer är obligatoriska i en kommun.

Överförmyndarverksamheten kan organiseras antingen som en enskild överförmyndare eller som en överförmyndarnämnd. I Lerum har vi valt att organisera verksamheten som en nämnd.

Överförmyndarnämnden

Ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden utses av kommunfullmäktige. Nämndens verksamhet styrs i första hand av föräldrabalken och kommunallagen. Till sitt förfogande har överförmyndarnämnden tre tjänstepersoner som har hand om den dagliga verksamheten.

Överförmyndarnämndens uppdrag

Överförmyndarnämndens uppdrag består i huvudsak i att utreda behov av god man och förvaltare och utöva tillsyn över ställföreträdare, det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare.

God man, förvaltare

Har du uppdrag som god man eller förvaltare? Du hittar mer information som berör ditt uppdrag om du klickar på rubriken till vänster. Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare? Du hittar intresseanmälan genom att klicka på rubriken till vänster eller länken nedan.

Aktuellt 

Viktig information inför upprättandet av årsräkningen

Från och med inkomståret 2019 skickas det inte längre ut kontrolluppgift för hela året från arbetsgivare, pensionsutbetalare med flera. Observera att du som är god man/förvaltare eller förmyndare därför måste vara ute i god tid och se till att skaffa dig de uppgifter du behöver till din årsräkning, antingen genom att kontakta varje utbetalare eller Skatteverket.

Här kan du läsa om att bli deklarationsombud för huvudmannen, så att du får tillgång till inkomstuppgifterna digitalt hos Skatteverket.

Detsamma gäller årsbesked, som många banker inte längre skickar ut automatiskt. Du måste då beställa detta och kontoutdrag i god tid.

När det gäller ersättning från daglig verksamhet (ofta kallad habiliteringsersättning) behöver du inte skicka in något specifikt underlag. Det räcker med att utbetalningarna syns på kontoutdraget från transaktionskontot. 

Digitala utskick inför årsräkningen

I slutet av januari 2020 kommer vi att göra ett digitalt utskick med instruktioner och de blanketter du behöver till din årsräkning. Utskicket kommer till din digitala brevlåda, där du själv skriver ut så många blanketter du behöver. Om du saknar digital brevlåda kan det vara en god idé att skaffa en sådan, då vi framöver kommer att göra merparten av våra utskick digitalt. Vad gäller utskicket inför årsräkningen kommer du som saknar digital brevlåda istället få ett vanligt brev. Du får sedan själv kopiera upp blanketterna om du behöver fler än ett exemplar.

Årsräkning 2019

Senast den sista februari 2020 ska du ha lämnat in din årsräkning för 2019. Granskningen sker i den ordning som räkningarna kommit in, men om vi behöver begära kompletteringar hamnar din årsräkning längre bak i kön. Det är därför viktigt för att vi ska kunna handlägga ärendet så snabbt som möjligt att du skickar med alla de underlag vi begärt. Använd dig av checklistan som du får hemskickad under januari.

Överförmyndarnämndens mål är att 80 % av alla årsräkningar som har kommit in i tid, alltså senast den sista februari, ska vara granskade den sista juni samma år. Vi har också som mål att alla årsräkningar ska vara påbörjade senast den sista juni samma år. Att en årsräkning är påbörjad kan till exempel betyda att du som god man fått en begäran om komplettering.

Handläggningen av en enskild årsräkning ska inte heller överstiga sju månader från ankomstdatum, om det inte föreligger särskilda skäl.

Här hittar du blanketter för årsräkning. Du kan välja att skriva ut den och fylla i för hand eller spara blanketten och fylla i den direkt i datorn. Om du hittar fel i blanketterna får du gärna höra av dig till oss så att vi kan rätta till det. Blanketten kan fungera sämre i vissa webläsare, så du kan testa att öppna den i en annan webläsare om det inte fungerar som det ska.

Att förbereda sig inför semester och ledighet

Som god man/förvaltare är det självklart att du ska kunna åka bort, även en lite längre period. Innan du gör det är det dock bra att förbereda vissa saker så att allt fungerar smidigt för din huvudman medan du är bortrest.

Se över följande inför din frånvaro:

  • Se till att det finns stående överföringar för privata medel under tiden du är bortrest.
  • Informera boende/hemtjänst/kontaktperson och anhöriga i god tid.
  • Se över fakturor som inte betalas via autogiro - behövs det något anstånd med betalning?
  • Se till så att inga möten som du bör närvara vid är inbokade under perioden.
  • Skriv ett kort till huvudmannen med information om vad som händer under din ledighet, t.ex. vilka överföringar som lagts in (belopp och datum), vem hen kan vända sig till under tiden och när du är tillbaka igen.
  • Påminn huvudmannen och personal om din semester igen strax innan du åker.

Om du avser att resa bort en längre tid bör du ta kontakt med oss på överförmyndarnämnden för att diskutera om det eventuellt ska göras ett byte av ställföreträdare.

Grundutbildning god man/förvaltare

Information om våra kurser läggs ut på kommunens hemsida och i sociala medier. Vi har i nuläget inga bestämda datum för nästa kurstillfälle.

Information om framtidsfullmakter

Klicka här om du vill du veta lite mer om vad en framtidsfullmakt är och på vilket sätt överförmyndarnämnden är inblandad i tillsynen av dem?

Redogörelse från god man för ensamkommande barn

Nästa gång du ska lämna redogörelse är senast den 15 april 2020 för perioden 1 oktober 2019 - 31 mars 2020. Blankett för dig som ska redogöra för uppdraget som god man för ensamkommande barn hittar du här

Om uppdraget av någon anledning upphör innan den 31 mars ska du skicka in en redogörelse inom två veckor från upphörandet.