Överförmyndare

Överförmyndaren är en av de verksamheter som tillsammans med kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd och revisorer är obligatoriska i en kommun.

Överförmyndarverksamheten kan organiseras antingen som en enskild överförmyndare eller som en överförmyndarnämnd. I Lerum har vi valt att organisera verksamheten som en nämnd.

Överförmyndarnämnden

Ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden utses av kommunfullmäktige. Nämndens verksamhet styrs i första hand av föräldrabalken och kommunallagen. Till sitt förfogande har överförmyndarnämnden tre tjänstepersoner som har hand om den dagliga verksamheten.

Överförmyndarnämndens uppdrag

Överförmyndarnämndens uppdrag består i huvudsak i att utreda behov av god man och förvaltare och utöva tillsyn över ställföreträdare, det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare.

God man, förvaltare

Har du uppdrag som god man eller förvaltare? Du hittar mer information som berör ditt uppdrag om du klickar på rubriken till vänster. Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare? Du hittar intresseanmälan genom att klicka på rubriken till vänster eller länken nedan.

Aktuellt 

Utbildningskväll för dig som är god man eller förvaltare i Lerums kommun

Du som har uppdrag som god man eller förvaltare i Lerums kommun är välkommen till en utbildningskväll. Observera att anmälan nu har stängt, men det går bra att kontakta oss om du vill göra en sen anmälan.

Kvällen inleds med en föreläsning om hur det är att ha god man ur huvudmannens perspektiv. Sedan erbjuds tre seminarier där du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom antingen LSS, årsräkning eller dödsbohantering för annan.

Tid: Torsdagden den 7 november klockan 17.30 - 20.30

Plats: Huset Granen, Lerums gymnasium. Alingsåsvägen 9, Lerum.

Kostnad: Gratis för dig som har uppdrag som god man/förvaltare i Lerums kommun.

Att förbereda sig inför semester och ledighet

Som god man/förvaltare är det självklart att du ska kunna åka bort, även en lite längre period. Innan du gör det är det dock bra att förbereda vissa saker så att allt fungerar smidigt för din huvudman medan du är bortrest.

Se över följande inför din frånvaro:

  • Se till att det finns stående överföringar för privata medel under tiden du är bortrest.
  • Informera boende/hemtjänst/kontaktperson och anhöriga i god tid.
  • Se över fakturor som inte betalas via autogiro - behövs det något anstånd med betalning?
  • Se till så att inga möten som du bör närvara vid är inbokade under perioden.
  • Skriv ett kort till huvudmannen med information om vad som händer under din ledighet, t.ex. vilka överföringar som lagts in (belopp och datum), vem hen kan vända sig till under tiden och när du är tillbaka igen.
  • Påminn huvudmannen och personal om din semester igen strax innan du åker.

Om du avser att resa bort en längre tid bör du ta kontakt med oss på överförmyndarnämnden för att diskutera om det eventuellt ska göras ett byte av ställföreträdare.

Grundutbildning god man/förvaltare

Vi har genomfört årets grundkurs för god man och förvaltare 2019. Vi önskar alla våra kursdeltagare stort lycka till i sina framtida uppdrag!

Information om våra kurser läggs ut på kommunens hemsida och i sociala medier. Vi har i nuläget inga bestämda datum för nästa kurstillfälle.

Årsräkning 2018

Vi har per den 4 oktober 2019 granskat alla årsräkningar för 2018.

Överförmyndarnämndens mål är att 80 % av alla årsräkningar som har kommit in i tid, alltså senast den 28 februari, ska vara granskade den sista juni samma år. Vi har också som mål att alla årsräkningar ska vara påbörjade senast den sista juni samma år. Att en årsräkning är påbörjad kan till exempel betyda att du som god man fått en begäran om komplettering.

Handläggningen av en enskild årsräkning ska inte heller överstiga sju månader från ankomstdatum, om det inte föreligger särskilda skäl.

Här hittar du blanketter för årsräkning. Du kan välja att skriva ut den och fylla i för hand eller spara blanketten och fylla i den direkt i datorn. Den blankett som fylls i direkt på datorn summerar också automatiskt. Om du hittar fel i blanketterna får du gärna höra av dig till oss så att vi kan rätta till det.

Information om framtidsfullmakter

Klicka här om du vill du veta lite mer om vad en framtidsfullmakt är och på vilket sätt överförmyndarnämnden är inblandad i tillsynen av dem?

Redogörelse från god man för ensamkommande barn

Nästa gång du ska lämna redogörelse är senast den 15 april 2020 för perioden 1 oktober 2019 - 31 mars 2020. Blankett för dig som ska redogöra för uppdraget som god man för ensamkommande barn hittar du här

Om uppdraget av någon anledning upphör innan den 31 mars ska du skicka in en redogörelse inom två veckor från upphörandet.