Överförmyndare

Överförmyndaren är en av de verksamheter som tillsammans med kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd och revisorer är obligatoriska i en kommun.

Överförmyndarverksamheten kan organiseras antingen som en enskild överförmyndare eller som en överförmyndarnämnd. I Lerum har vi valt att organisera verksamheten som en nämnd.

Överförmyndarnämnden

Ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden utses av kommunfullmäktige. Nämndens verksamhet styrs i första hand av föräldrabalken och kommunallagen. Till sitt förfogande har överförmyndarnämnden tre tjänstepersoner som har hand om den dagliga verksamheten.

Överförmyndarnämndens uppdrag

Överförmyndarnämndens uppdrag består i huvudsak i att utreda behov av god man och förvaltare och utöva tillsyn över ställföreträdare, det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare.

God man, förvaltare

Har du uppdrag som god man eller förvaltare? Du hittar mer information som berör ditt uppdrag om du klickar på rubriken till vänster. Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare? Du hittar intresseanmälan genom att klicka på rubriken till vänster eller länken nedan.

Aktuellt 

Röstkort

Som god man eller förvaltare kan det vara bra att kunna hjälpa sin huvudman med information om EU-valet samt se till att huvudmannen har fått sitt röstkort. Senast den 8 maj 2019 ska alla som har rösträtt i valet ha fått sitt röstkort.

EU-valet 2019

Den 26 maj 2019 är det val till Europarlamentet. Alla personer över 18 år, även de som har god man eller förvaltare har rätt att rösta. Många personer och särskilt de som har god man eller förvaltare kan behöva hjälp att rösta så här kommer därför några tips.

Om din huvudman vill rösta men behöver hjälp:
Den som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till en röstningslokal kan få hjälp av ett bud. Information om vem som kan vara bud, hittar du här: val.se

Om personen inte känner någon som kan vara bud kan hen också boka ambulerande röstmottagare som kommer hem till huvudmannen för att ta emot hens röst. De ambulerande röstmottagarna är anställda av kommunen och har tystnadsplikt. Mer information hittar du HÄR.

De ambulerande röstmottagarna kommer att besöka samtliga äldreboenden i Lerums kommun. För information om vilken tid de ambulerande röstmottagarna kommer, kontakta boendet. Om tiden inte passar kan den boende kontakta Lerums kommun och boka en annan tid med de ambulerande röstmottagarna.

Den som bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren/brevbärare.

Tips på länkar:

Alla väljare - lättläst sajt om EU-valet

lerum.se/val2019
eu.riksdagen.se
val.se

Grundutbildning god man/förvaltare hösten 2018

Hösten 2018 har vi genomfört en grundutbildning för god man/förvaltare och önskar våra nyutexaminerade ställföreträdare stort lycka till i sina kommande uppdrag. Vi har för närvarande ingen information om när vi kommer att hålla nästa utbildningstillfälle.

Hör av dig till oss om du vill ha mer information om alternativa utbildningar för att kunna ta uppdrag som god man/förvaltare.

Årsräkning 2018

Vi har per 10 maj 2019 granskat 46 % av alla årsräkningar för 2018.

Överförmyndarnämndens mål är att 80 % av alla årsräkningar som har kommit in i tid, alltså senast den 28 februari, ska vara granskade den sista juni samma år. Vi har också som mål att alla årsräkningar ska vara påbörjade senast den sista juni samma år. Att en årsräkning är påbörjad kan till exempel betyda att du som god man fått en begäran om komplettering.

Handläggningen av en enskild årsräkning ska inte heller överstiga sju månader från ankomstdatum, om det inte föreligger särskilda skäl.

Här hittar du blanketter för årsräkning. Du kan välja att skriva ut den och fylla i för hand eller spara blanketten och fylla i den direkt i datorn. Den blankett som fylls i direkt på datorn summerar också automatiskt. Om du hittar fel i blanketterna får du gärna höra av dig till oss så att vi kan rätta till det.

Information om framtidsfullmakter

Vill du veta lite mer om vad en framtidsfullmakt är och på vilket sätt överförmyndarnämnden är inblandad i tillsynen av dem?

KLICKA HÄR

Redogörelse från god man för ensamkommande barn

Nästa gång du ska lämna redogörelse är senast den 15 oktober 2019 för perioden 1 april - 30 september 2019. Blankett för dig som ska redogöra för uppdraget som god man för ensamkommande barn hittar du här

Om uppdraget av någon anledning upphör innan den 30 september ska du skicka in en redogörelse inom två veckor från upphörandet.