God man för ensamkommande barn

Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda barnet i Sverige. Det är överförmyndarnämnden i den kommun som barnet vistas i som förordnar en god man.

I uppdraget som god man till ett ensamkommande barn är man både i vårdnadshavares och i förmyndares ställe. Ett vanligt uttryck är att man som god man ska vara det nav kring vilket barnets angelägenheter samordnas.

I de flesta fall har barnet föräldrar någonstans i världen och gode mannen är bara en tillfällig juridisk företrädare. De flesta barn kommer efter positivt beslut i asylfrågan också att få en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Huvuduppgifter för en god man för ensamkommande barn

 En god man ska bland annat: 

  • Företräda barnet (gentemot till exempel migrationsverket, socialtjänsten, polis med mera), samt närvara vid besök på Migrationsverket, hos socialtjänsten och med det offentliga biträdet.
  • Ansöka om dagersättning för barnet från migrationsverket.
  • Ansöka om andra bidrag för barnet, till exempel klädbidrag, resebidrag, aktivitetsbidrag
  • Se till att barnet har ett fungerande boende.
  • Bevaka att barnet får hälso- och sjukvård efter behov.
  • Se till att barnet får en fungerande skolgång.
  • Medverka till att barnet, om det är möjligt, får kontakta sina föräldrar eller sin familj.
  • Förvalta eventuella tillgångar, förmedla pengar, hjälpa till med att betala räkningar med mera. 
  • Redovisa uppdraget till överförmyndarnämnden.

 

Kontakta oss

Tel: 0302-52 10 00
Klicka här för att maila till överförmyndarnämnden