För dig som är god man eller förvaltare

På denna sida finns praktisk information för dig som har ett uppdrag som god man eller förvaltare. Svar på vanliga frågor finns också under rubriken frågor och svar i vänsterkolumnen.

När du börjar ditt uppdrag ska du inkomma med en tillgångsförteckning, blankett finns längst ner på denna sida.

Nedan följer information om ansökningsärenden.

Årsräkning/sluträkning

Årsräkning ska lämnas in senast sista februari varje år. Tänk på att fylla i din årsräkning med bläck och underteckna årsräkningen innan du skickar in den. Glöm inte att också skicka in din redogörelse som en bilaga till årsräkningen. Om en förmyndare, god man eller förvaltare inte fullgör sin skyldighet att inkomma med vissa redovisningshandlingar kan ett vite utdömas. Mer information om hur du fyller i din årsräkning och blanketter finner du genom länk längst ned på sidan.

Arvode

Utgångspunkten är att ditt uppdrag delvis är ideellt och att du därför inte kan förvänta dig ett arvode som är att jämställa med lön och som omfattar allt vad du har utfört i ditt uppdrag. En god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för de utlägg som kan hänföras till uppdraget. Beslut om arvode fattas i anslutning till att årsräkningen granskas. Eftersom årsräkningarna granskas under hela året kan vissa beslut om arvode fattas senare än andra. Du kan således inte förvänta dig att ditt arvode betalas ut innan ett specifikt datum.

Upphörande av godmanskap

Ett godmanskap upphör genom beslut i tingsrätten eller om huvudmannen avlider. Ett godmanskap ska upphöra om det inte längre finns ett behov av god man eller om den enskilde inte längre vill ha en god man eftersom godmanskapet är frivilligt. Den gode mannen, den enskilde, eller överförmyndarnämnden kan ansöka till tingsrätten om att ett godmanskap ska upphöra. Om godemannen begär sig entledigad, men godmanskapet ska kvarstå, ska överförmyndarnämnden hitta en ny god man. Tills ny god man har förordnats har nuvarande god man skyldighet att kvarstå.

Andra ärenden

Information om hur du gör när din huvudman ska köpa/sälja fastighet/bostadsrätt, information om dödsbo, information om placering av huvudmannens medel och uttag från spärrat konto finns att ladda hem längst ner på sidan.