Stort tack för din anmälan

Du är varmt välkommen till en kväll för dig som är god man eller förvaltare. Kvällen börjar klockan 17.30 torsdagen den 7 november i huset Granen, Lerums Gymnasium. Alingsåsvägen 9, Lerum. Kollektivt går det att åka hit med buss 525, 531 och 537, hållplats Dergården. Parkering finns närmast vid Kulturskolan (infart från Pomonavägen) eller i parkeringsgaraget under Lerums Arena.