Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Blanketter

Här hittar du alla blanketter som har med överförmyndarens verksamhet att göra.

God man och förvaltare

 1. Ansökan om god man (egen ansökan)
 2. Ansökan om god man (för anhörig)
 3. Ansökan om uttag från spärrat konto (god man/förvaltare)
 4. Tillgångsförteckning, vid nytt uppdrag
 5. Årsräkning med automatisk summering
 6. Årsräkning för utskrift (utan automatisk summering)
 7. Redogörelse (bilaga till årsräkning)
 8. Åtagandeblankett (god man)
 9. Åtagandeblankett (förvaltare)
 10. Intresseanmälan
 11. Blankett för entledigande eller upphörande från god man/förvaltare
 12. Blankett för byte av god man eller upphörande från dig som har god man/förvaltare eller en anhörig

God man för ensamkommande

 1. Tillgångsförteckning, vid nytt uppdrag
 2. Redogörelse av uppdraget som god man för ensamkommande
 3. Körjournal (god man för ensamkommande)
 4. Åtagandeblankett  (god man för ensamkommande)
 5. Ansökan om att bli entledigad från uppdrag
 6. Intresseanmälan

Föräldrar och förmyndare

 1. Årsräkning avseende omyndig
 2. Ansökan om uttag från spärrat konto (förordnad förmyndare)
 3. Ansökan om uttag från spärrat konto (föräldrar)
 4. Uppgift om omyndigs tillgångar (obligatorisk bilaga till ansökan om uttag från spärrat konto vid första uttaget)

För anställda inom socialtjänsten/vården

 1. Anmälan om behov av god man/förvaltare
 2. Anmälan om risk för missbruk av barns pengar