Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

E-tjänster och blanketter

Här hittar du våra e-tjänster och alla blanketter som har med överförmyndarens verksamhet att göra.

God man och förvaltare

 1. Blankett för ansökan om god man (egen ansökan)
 2. Blankett för ansökan om god man (för anhörig)
 3. Blankett för ansökan om uttag från spärrat konto (god man/förvaltare)
 4. Tillgångsförteckning, vid nytt uppdrag
 5. Årsräkning med automatisk summering (funkar inte i vissa webbläsare)
 6. Årsräkning utan automatisk summering
 7. Blankett för redogörelse (bilaga till årsräkning)
 8. Resejournal - underlag för reseersättning 
 9. Åtagandeblankett (god man)
 10. Åtagandeblankett (förvaltare)
 11. Blankett för entledigande eller upphörande från god man/förvaltare
 12. Blankett för byte av god man eller upphörande från dig som har god man/förvaltare eller en anhörig

God man för ensamkommande

 1. Blankett för tillgångsförteckning, vid nytt uppdrag
 2. Blankett för redogörelse av uppdraget som god man för ensamkommande
 3. Körjournal (god man för ensamkommande)
 4. Åtagandeblankett  (god man för ensamkommande)
 5. Blankett för ansökan om att bli entledigad från uppdrag

Föräldrar och förmyndare

 1. Blankett för årsräkning avseende omyndig
 2. E-tjänst för ansökan om uttag (kräver e-legitimation) I e-tjänsten finns även möjlighet att lämna uppgift om tillgångar om det är första gången du ansöker om uttag. 
 3. Blankett för ansökan om uttag från spärrat konto (föräldrar)
 4. Blankett för uppgift om omyndigs tillgångar (obligatorisk bilaga till ansökan om uttag från spärrat konto vid första uttaget)

För anställda inom socialtjänsten/vården

 1. Anmälan om behov av god man/förvaltare
 2. Anmälan om risk för missbruk av barns pengar