Blanketter

Här hittar du alla blanketter som har med överförmyndarens verksamhet att göra

God man och förvaltare

 1. Ansökan om god man (egen ansökan)
 2. Ansökan om god man (för anhörig)
 3. Årsräkning med automatisk summering
 4. Årsräkning för utskrift (utan automatisk summering)
 5. Redogörelse (bilaga till årsräkning)
 6. Åtagandeblankett (god man)
 7. Åtagandeblankett (förvaltare)
 8. Intresseanmälan
 9. Blankett för entledigande eller upphörande från god man/förvaltare
 10. Blankett för byte av god man eller upphörande från dig som har god man/förvaltare

God man för ensamkommande

 1. Redogörelse av uppdraget som god man för ensamkommande
 2. Körjournal (god man för ensamkommande)
 3. Åtagandeblankett  (god man för ensamkomande)
 4. Ansökan om att bli entledigad från uppdrag
 5. Intresseanmälan

Särskilt förordnad vårdnadshavare

 1. Redovisning för särskilt förordnad förmyndare/vårdnadshavare

Föräldrar och förmyndare

 1. Ansökan om uttag från spärrat konto (föräldrar)
 2. Uppgift om omyndigs tillgångar (obligatorisk bilaga till ansökan om uttag från spärrat konto vid första uttaget)

För anställda inom socialtjänsten/vården

 1. Anmälan om behov av god man/förvaltare
 2. Anmälan om risk för missbruk av barns pengar