Blanketter

Här hittar du alla blanketter som har med överförmyndarens verksamhet att göra

God man och förvaltare

 1. Ansökan om god man (egen ansökan)
 2. Ansökan om god man (för anhörig)
 3. Ansökan om uttag från spärrat konto (god man/förvaltare)
 4. Tillgångsförteckning, vid nytt uppdrag
 5. Årsräkning med automatisk summering
 6. Årsräkning för utskrift (utan automatisk summering)
 7. Redogörelse (bilaga till årsräkning)
 8. Åtagandeblankett (god man)
 9. Åtagandeblankett (förvaltare)
 10. Intresseanmälan
 11. Blankett för entledigande eller upphörande från god man/förvaltare
 12. Blankett för byte av god man eller upphörande från dig som har god man/förvaltare

God man för ensamkommande

 1. Tillgångsförteckning, vid nytt uppdrag
 2. Redogörelse av uppdraget som god man för ensamkommande
 3. Körjournal (god man för ensamkommande)
 4. Åtagandeblankett  (god man för ensamkommande)
 5. Ansökan om att bli entledigad från uppdrag
 6. Intresseanmälan

Särskilt förordnad förmyndare/vårdnadshavare

 1. Redovisning för särskilt förordnad förmyndare/vårdnadshavare
 2. Ansökan om uttag från spärrat konto (förordnad förmyndare)

Föräldrar och förmyndare

 1. Ansökan om uttag från spärrat konto (föräldrar)
 2. Uppgift om omyndigs tillgångar (obligatorisk bilaga till ansökan om uttag från spärrat konto vid första uttaget)

För anställda inom socialtjänsten/vården

 1. Anmälan om behov av god man/förvaltare
 2. Anmälan om risk för missbruk av barns pengar