Funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning
kan söka om stöd från kommunen
enligt två lagar: Socialtjänstlagen, SOL
och Lagen om stöd och service till personer
med vissa funktionshinder, LSS

Om du behöver ansöka om insatser enligt LSS -
eller har någon anhörig som har behov -
vänder du dig till kommunens LSS-handläggare.
LSS-handläggaren tar emot ansökan,
utreder och fattar ett beslut om du i din situation har rätten till LSS-insatser.
 

Om jag inte får den hjälp jag vill ha?

Ibland beslutar LSS-handläggaren att säga nej till din ansökan.
 
Om du får ett nej förklaras detta med vad som står i LSS-lagen.
 
Du har alltid möjlighet att klaga på ett beslut
som säger att du inte kan få det som du ansökt om.
Detta kallas att överklaga.
 
Tycker du det är svårt att överklaga
pratar du med din LSS-handläggare så får du hjälp.
 
 

Ladda hem