Grön rehabilitering

Verksamheten skall hjälpa individer med stressrelaterad ohälsa genom att sträva efter att tillhandahålla individen verktyg för att denne skall kunna jobba mot/för en återgång till arbete, studier och/eller praktik.

Bild på ett träd

Målet med verksamheten är att deltagarna skall må bättre, såväl fysiskt som psykiskt, samt förbereds inför fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering  

För att kunna uppnå detta erbjuder vi praktiska och teoretiska övningar anpassade utifrån individens behov. Syftet är att kunna tillskaffa sig kunskap gällande olika strategier för stresshantering samt få redskap för att kunna skapa struktur i sin vardag. Vidare ämnar övningarna bidra till en ökad kroppskännedom hos deltagarna.  

Allt detta erbjuds i form av meningsfulla aktiviteter i en naturnära och grön miljö på Nääs slottspark.

12-veckors program

 Verksamheten bedrivs 4 dagar i veckan (måndag- torsdag), 4 timmar om dagen (09-00-13.00) och pågår i 12 veckor.

 Bild på ett trädI verksamheten kommer aktiviteterna att bestå av: hälsoprofilbedömningar, naturnära aktiviteter, friskvård, studiecirklar med olika temaområden och studiebesök.

Verksamheten vilar på ett förhållningssätt som lyfter individens känsla av sammanhang (KASAM). Verksamheten innefattar även tydliga inslag av MI, motiverande samtal.

Teamet som arbetar består av en friskvårdsterapeut och två pedagoger.  

Remisser skickas till:

Lerums kommun. Att: Gullvi Johansson. Ekollonvägen 4/socialpsykiatrin. 443 80 Lerum.

Ladda hem