Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Psykisk funktionsnedsättning

Socialpsykiatrin i Lerums kommun har till syfte att ge människor med långvarig psykisk funktionsnedsättning möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt.

Ansökan

När det gäller ansökan om boendestöd, kontaktperson, dagverksamhet eller annan insats är vår målsättning att arbeta skyndsamt. Handläggaren har alltid en personlig kontakt med den sökande, ibland även med anhörig eller personal.

Träff vid nyansökan

När det gäller nyansökan träffas man på handläggarens kontor, i den sökandes hem eller på annan lämplig plats. Därefter görs en utredning och ett beslut fattas. Ibland kan det behövas kompletterande uppgifter, till exempel ett läkarintyg. 

All verksamhet är av frivillig karaktär och grundar sig på socialtjänstlagen (SoL) eller lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  Klicka här för att läsa mer om socialtjänstlagen (SoL) eller klicka här för att läsa mer om lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).