Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Boendestöd

Med boendestöd avses bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen riktat till personer med varaktig psykisk funktionsnedsättning. Boendestöd kan även beviljas till personer med autism eller personer som har en lindrig utvecklingsstörning.

Stödet kan vara omsorgsinsatser i form av motivation och vägledning för att öka den enskildes självständighet. Boendestödet ska uppfattas som en social och praktisk stödinsats för att stärka den enskilde och dennes praktiska förmåga att hantera vardagen, såväl inom som utanför bostaden. Det kan alltså handla om att gemensamt utföra olika sysslor i hemmet till exempel städning, matlagning men också om att vidga vardagslivet utanför hemmet genom att göra saker som de flesta normalt gör. Till exempel att gå på bio, kafé eller göra utflykter.
 
Utifrån individuella insatser är målet att skapa goda kontakter och relationer samt bygga upp en trygghet som möjliggör utveckling till att självständigt skapa för utsättningar att leva ett fungerande liv. Boendestöd kan vid behov beviljas dygnet runt och kan variera i omfattning.
 
Den enskilde betalar ingen avgift för boendestödet.