Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Personligt ombud

För dig som är 18 år eller äldre, har en psykisk funktionsnedsättning och behov av stöd och service finns tjänsten personligt ombud.

Personligt ombud är för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Återhämtning från psykisk ohälsa

Personligt ombud vill vara en öppen dörr för dig som vill ha stöd och trygghet i din återhämtning från psykisk ohälsa. Ett stöd för dig att öppna andra dörrar i samhället. Dörrar som finns till för att ge dig den hjälp du behöver men som kan vara svår att finna.

För vem finns personligt ombud?

För dig som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning samt behov av stöd, service, rehabilitering och sysselsättning.

Vad är ett personligt ombud?

Personligt ombud i Lerum är anställd av kommunen och har en fristående ställning gentemot kommunens verksamhet liksom mot andra myndigheter.

Vilka är de huvudsakliga arbetsuppgifterna?

  • Att tillsammans med dig identifiera och formulera dina behov av stöd, service rehabilitering och sysselsättning.
  • Se till att du får stöd och service utifrån egna önskemål, behov och lagliga rättigheter.
  • Att tillsammans med dig se till att olika insatser planeras, samordnas och genomförs.
  • Bistå dig i kontakterna med olika myndigheter.
  • Verka för att du skall ha tillgång till rehabilitering, sysselsättning och arbete.

Vad skiljer personligt ombud från andra verksamheter?

  • Du ger oss uppdrag och vi kommer tillsammans överens om mötesplats.
  • Personligt ombud beslutar inte om någon insats eller behandling och dokumenterar därför inte.
  • Alla anteckningar som vi skriver är helt öppna för dig att läsa, men inte för någon annan.
  • De förstörs när uppdraget är slutfört.
  • Personligt ombud är ett kostnadsfritt stöd som avslutas när uppdraget är utfört.


Vad är syftet med personligt ombud?

Personligt ombud vill göra det möjligt för dig att återta kontrollen och makten över ditt eget liv, att du får inflytande över stöd och rehabilitering för dig. Syftet är att förskjuta makten över ditt liv från de olika myndigheterna och professionerna till dig själv