Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Färdtjänst

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform som efter individuell prövning kan bli tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.

Återgång till samordning

Nu är det dags att återgå till samordning i baksäte för resenärer som under pandemin varit ensamåkare men i vanliga fall reser tillsammans med andra. Västtrafik har haft och har en kontinuerlig dialog med Smittskydd Västra Götaland och utifrån den bedömer de att de kan ta steget att ta bort allmän ensamåkning för färdtjänst- och sjukresenärer nu. Västtrafik har tidigare meddelat att inga resenärer reser mer än två i baksäte på personbil under återgångsperioden. 

Samtidigt bedömer Västtrafik att övriga åtgärder ska kvarstå, inga resenärer med symptom eller smitta får resa, inga resenärer i framsätet, förare ska använda visir i nära kontakt med resenär och alla, såväl förare som resenärer, uppmanas att bära munskydd i den mån det är möjligt.

Åtgärden allmän ensamåkning för färdtjänst- och sjukresenärer avslutas måndag 16 augusti 2021. Västtrafik ger information om återgång och vad som gäller för respektive restyp.
Publiceras på Västtrafiks hemsida (se frågan om Anropsstyrd trafik).

Vad gäller för att resa med färdtjänst

För att få resa med färdtjänst ska du uppfylla vissa krav enligt färdtjänstlagen;

 • Du ska vara folkbokförd i Lerums kommun
 • Du ska ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med den allmänna kollektivtrafiken vid merparten av dina resor.
 • Du ska ha en funktionsnedsättning som är bestående i minst tre månader räknat från det datum ansökan inkommer.

Färdtjänst avser fritidsresor och sker med personbils- eller rullstolstaxi. Färdtjänst gäller inte för resor till sjukvården. Mer information får du av Regionens sjukresekontor, telefonnummer 010-473 21 00.

Så här gör du för att ansöka

 1. Fyll i ansökningsblankett för färdtjänst
  För att ansöka om färdtjänst ska du fylla i vår ansökningsblankett och skicka till Lerums kommun (adressen finns på ansökningsblanketten). Vi skickar ingen bekräftelse på att din ansökan har kommit fram. Observera! En ofullständigt ifylld ansökan medför förlängd handläggningstid.
 2. Läkarutlåtande
  Första gången du ansöker om färdtjänst ska du skicka med ett läkarutlåtande. I utlåtandet ska det framgå din diagnos, en beskrivning av dina medicinska problem och hur de påverkar din förmåga att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Det är alltid du som ansöker om färdtjänst som kontaktar läkare för utlåtande.
 3. Personlig kontakt med färdtjänsthandläggare och beslut
  För att få ett så bra underlag för beslutet som möjligt kan det innebära att vi kontaktar dig personligen, antingen via telefon, besök hos oss eller hemma hos dig. Det kan ta upp till tre veckor innan du får beslut från handläggare på kommunen.

Du kan ladda ner blanketter, se nedan eller hämta dem på vårt kundcenter KomIn på Bagges torg. Du kan också kontakta kommunens färdtjänsthandläggare så skickar vi blanketterna till dig.

Hjälp under resan

Chauffören hjälper dig i och ur fordonet, med handbagage och hjälpmedel, med säkerhetsbälte och mellan ytterdörr i markplan och fordon.

Alla färdtjänstresenärer kan ta med sig sällskap på resan. Den personen/de personerna betalar för sin resa och kallas medresenärer.

Om du behöver mer hjälp under själva resan än vad chauffören kan ge finns möjlighet att ansöka om ledsagare. Ledsagare medföljer utan extra avgift. Ditt behov ska medicinskt motiveras av läkare.

Reseområde


Lerums kommuns färdtjänstområde omfattar förutom Lerum även kommunerna Ale, Alingsås, Bollebygd, Borås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mark, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Vårgårda och Öckerö.