Färdtjänst

Du kan ansöka om färdtjänst om du har funktionsnedsättning som varar i minst tre månader, och som innebär att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Färdtjänstresorna görs med fordon som är anpassade till olika funktionsnedsättningar och de samordnas oftast så att flera personer reser tillsammans.

Resor till sjukvårdande behandling (sjukresor), resor i tjänsten och vissa resor som ersätts av Försäkringskassan är inte färdtjänstresor.
 

Ansök om tillstånd

För att resa med färdtjänst krävs att du har fått ett tillstånd. Du som är folkbokförd i Lerums kommun ansöker om färdtjänst genom att skicka in en skriftlig ansökan.Vanligtvis ska din ansökan kompletteras med ett läkarutlåtande som styrker funktionsnedsättning. 

Du kan ladda ner blanketter, se nedan eller hämta dem  på medborgarkontoret KomIn i kommunhuset på Bagges torg. Du kan också kontakta kommunens färdtjänsthandläggare.

 

Lerums kommuns färdtjänstområde omfattar förutom Lerum även kommunerna Ale, Alingsås, Bollebygd, Borås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mark, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Vårgårda och Öckerö.

Du får använda färdtjänst vid de tillfällen din funktionsnedsättning medför stora svårigheter att resa med allmänna kommunikationer. Färdtjänsttillståndet kan gälla för resor för fritidsändamål och/eller regelbundna resor till och från arbete, utbildning eller omsorgsverksamhet.