Taxa Färdtjänst 2018

Avgifter vid färdtjänstresor

Fritids- och privatresor

         
Resans pris avgörs av hur många zoner/kommuner resan går genom.    
Zon Pris, vuxen från och med 20   år Pris, ungdom 7-19 år
Zon 1 51 kronor 38 kronor
Zon 1* 71 kronor 53 kronor
Zon 2 120 kronor 90 kronor
Zon 3 170 kronor 127 kronor
Zon 4 219 kronor 165 kronor
Zon 5 269 kronor 202 kronor
Zon 6 318 kronor 239 kronor
Zon 7 338 kronor 254 kronor
Zon 1 = Inom Lerums kommun          
Zon 1*= Inom övriga kommuner förutom Lerums kommun        
Zon 2 = Från Lerums kommun till Partille, Göteborg, Ale,   Alingsås eller Härryda kommun  
Zon 3 = Från Lerums kommun till Borås, Mark, Mölndal, Kungälv,   Öckerö, Lilla Edet eller Vårgårda kommun Zon 4 = Från Lerums kommun till   Stenungsund eller Kungsbacka kommun
Zon 5 = Från Lerums kommun till Tjörns kommun          

 

Regelbundna resor

         

Till och från arbete, utbildning eller daglig verksamhet (LSS)

 

 

 

 

 

Områdesladdning

Gäller i område

Pris, vuxen från och med 20 år

Pris, ungdom 7-19 år

Kommunladdning Lerums kommun 1064 kronor/månad 798 kronor/månad
Göteborg ++ Mellan Lerums och Göteborgs   kommuner 1939 kronor/månad 1449 kronor/månad
Kranskommun Mellan Lerum eller Ale,   Alingsås, Bollebygd, Härryda och Partille kommun 1666 kronor/månad 1253 kronor/månad

 

Resa i kommun utanför färdtjänstområdet

Zon

Pris, vuxen från och med 20 år

Pris, ungdom 7-19 år

 
Inom en kommun 102 kronor 76 kronor  

 

Avgifter för medresenärer

       
•     Barn under sju år   och ledsagare betalar ingen avgift.          
•     Medresenär betalar   avgift enligt tabellen fritids/privatresor.