Kollektivtrafik

Genom att resa kollektivt minskar vi utsläpp, buller och trängsel i vår närmiljö.

Den kollektiva resan ger dessutom möjlighet till såväl en hälsosam promenad eller cykeltur till stationen/hållplatsen, som en stunds avkoppling under själva resan.

Tågtrafik

Pendeltåg trafikerar mellan Göteborg och Alingsås. Pendeltågsstationer finns vid Aspen station, Aspedalens station, Lerums station, Stenkullens station, Floda station och Norsesunds station. Pendelparkering för bilar och cyklar finns vid samtliga stationer. Till ett flertal pendeltågstationer finns anslutande busstrafik.
Tidtabeller finns att hämta på medborgarkontoret KomIn, Bagges Torg i Lerum. Du kan planera din resa via Västtrafiks hemsida, se länk nederst på sidan.

Busstrafik

Regionala busslinjer trafikerar mellan Sjövik/Gråbo - Göteborg och Floda/Tollered - Alingsås. Lokala busslinjer och tätortstrafik trafikerar mellan och inom de olika kommundelarna Lerum, Floda och Gråbo. Nattbussar trafikerar fredag och lördag natt.
Tidtabeller finns att hämta på medborgarkontoret KomIn, Bagges Torg i Lerum. Du kan planera din resa via Västtrafiks hemsida, se länk nederst på sidan.

Flexlinjen

Flexlinjen är en särskilt anpassad busslinje för äldre och funktionshindrade som trafikerar i tätortsområdet Lerum, Stenkullen, Floda och Gråbo. Bussen trafikerar en gång per timme inom området. Kollektivtrafiktaxa gäller.
Resan förbeställs på telefon: 020- 91 90 90
De pensionärer som vill använda Flexlinjen och som inte har färdtjänsttillstånd måste registreras i ett kundregister för att kunna resa. Blanketter skickas till alla nyblivna pensionärer. Blanketter finns också att hämta på Medborgarkontoret i kommunhuset.
För mer information om Flexlinjen se informationsbroschyr nederst på sidan.

Närtrafik

Närtrafik är en service för dig som bor en bit från ordinarie busslinjer. Trafiken går till den del av tätorterna, Lerum, Floda eller Gråbo som ligger närmast din bostad. Närtrafiken är knuten till speciella områden i kommunen som ligger mer än en kilometer från närmaste tåg- eller busslinje.

Resenär som åker med Närtrafiken betalar som för en enkelbiljett för vuxen i kollektivtrafiken eller giltigt periodkort.
Resan förbeställs på telefon: 020- 91 90 90

K2020

K2020 är en långsiktig strategi för kollektivtrafiken i Göteborgsregionen och omfattar en översyn av kollektivtrafiken i regionen i samverkan mellan Göteborgsregionens kommunalförbund, Västtrafik, Vägverket, Banverket och Västra Götalandsregionen.
Den långsiktiga visionen för Göteborgsregionen som en attraktiv, hållbar och växande region förutsätter en attraktiv kollektivtrafik med ett kraftigt ökat antal resande. Målet med K2020 är att år 2025 ska andelen resor som görs med kollektivtrafik ha ökat från dagens 25 procent (2008) till 40 procent.

Lerums kommun åker kollektivt

Lerums kommun antog 2008 en resepolicy gällande de anställdas resor i tjänsten. Syftet med resepolicyn är hålla kommunens miljöbelastning från tjänsteresor så låg som möjligt.
I resepolicyn står det bland annat att vid resa inom landet ska i första hand tåg och i andra hand buss väljas som färdsätt. Det vill säga att kollektivtrafik ska utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt.

För tidtabeller och priser

Tidpunkten
0771-41 43 00
www.vasttrafik.se (se även länk längst ner på sidan)