Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Parkeringstillstånd

Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på gator och allmänna platser inom Sverige. Tillståndet gäller även i de flesta länderna i Europa.

Parkeringstillståndet ger rätt att parkera på parkeringsplats för rörelsehindrade. Det innebär också förlängda parkeringstider och rätt att parkera där parkering är förbjuden. Tillståndet kan även gälla på privat mark såsom butiksparkeringar, parkeringsgarage eller stormarknader om fastighetsägaren så medger. Det gäller däremot inte i zoner för visst ändamål, där det är förbjudet att stanna (stoppförbud), på hållplats för buss och spårvagn, på parkeringsplats endast för boendekortsinnehavare eller på anvisad plats för visst slag av fordon.

Tillstånd för bilförare

Får endast utfärdas till rörelsehindrad med varaktigt funktionshinder som innebär att personen har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand med eventuella förflyttningshjälpmedel. Förmågan att förflytta sig ska grundas på en samlad bedömning av personens specifika svårigheter. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska förbehållas dem som har svårast att förflytta sig.

Tillstånd för passagerare

Utfärdas endast i undantagsfall. Förutom väsentliga svårigheter att förflytta sig ska personen inte ha förmågan att ensam invänta föraren vid målpunkten. Det innebär att passagerarens hjälpbehov av föraren utanför fordonet är så omfattande att hen inte kan lämnas ensam ens för en kortare stund. Det kan handla om funktionsnedsättningar i form av oförmåga att kommunicera, svår utvecklingsstörning, svåra spasmer, döv- eller blindhet etcetera.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas


- Kortvarig funktionsnedsättning i form av rörelsehinder
- En blind person som inte har något rörelsehinder
- Svårigheter att ta sig i och ur ett fordon
- Svårigheter att bära
- Allmän oro och yrsel

Ansökan och beslut

Du ansöker om parkeringstillstånd hos den kommun där du är folkbokförd. För att ansöka om parkeringstillstånd i Lerums kommun ska du fylla i vår ansöknings-blankett och skicka tillbaka den till oss.

Första gången du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska du komplettera din ansökan med ett välliknande foto samt skicka med ett aktuellt läkarintyg. Intyget ska innehålla uppgifter om din diagnos och hur funktionsnedsättningen påverkar din förmåga att förflytta dig.                      

Det är alltid du som ansöker om parkeringstillstånd som kontaktar läkare för intyget. Vid behov kan även ett gångtest, utfärdat av fysioterapeut, begäras in.

Ett tillstånd som upphört att gälla förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och prövning sker då utan hänsyn till tidigare beslut.

Handläggningstiden är normalt fyra veckor.

 

Ansökan skickas till:  

Lerums kommun
Sektor stöd och omsorg
Myndighet – äldre
443 80 LERUM