Anmälan missbruk

Du som ser något misstänkt när det gäller missbruk bland boende i kommunen kan här göra en anmälan till kommunen som enligt socialtjänstlagen kommer att titta närmare på din anmälan.

 

Du väljer att fylla i de fält som du känner att du kan svara på. Om man lämnar sitt namn kommer den man anmält oro om att kunna ta del av uppgiften.

Enligt Personuppgiftslagen får register upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen skall kunna utföras. Lerums kommun arbetar i en datoriserad miljö. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen och uppgifter kommer att behandlas av socialtjänsten i kommunen enligt gällande lagar, till exempel Socialtjänstlagen och Sekretesslagen.

Klicka här för att läsa mer om personuppgiftslagen

Din anmälan till kommunen är inte en polisanmälan. Vill du anmäla brott ska du kontakta polismyndigheten på telefon 114 14.

Anmälan missbruk
Vem avser anmälan?
Var har det skett?
Vad gäller din anmälan?
Vem är du? Frivillig uppgift