Anmälan om oro för barn och ungdom

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar eller skriver vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Du väljer att fylla i de fält som du känner att du kan svara på. Om du lämnar ditt namn kommer vårdnadshavare till den du anmält oro för att kunna ta del av uppgiften.

Enligt Personuppgiftslagen får register upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen skall kunna utföras. Lerums kommun arbetar i en datoriserad miljö. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen och uppgifter kommer att behandlas av socialtjänsten i kommunen enligt gällande lagar, till exempel Socialtjänstlagen och Sekretesslagen.

Klicka här för att läsa mer om personuppgiftslagen

Din anmälan till kommunen är inte en polisanmälan. Vill du anmäla brott ska du kontakta polismyndigheten på telefon 114 14.