Anmälan om oro för barn och ungdom

Du som känner oro för något barn eller en ungdom bör informera socialtjänsten om det. Socialtjänsten kommer utifrån informationen att bedöma om barnet eller ungdomen och deras familj kan behöva stöd från socialtjänsten.

Du väljer att fylla i de fält som du känner att du kan svara på. Om man lämnar sitt namn kommer vårdnadshavare till den man anmält att kunna ta del av uppgiften.

Enligt Personuppgiftslagen får register upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen skall kunna utföras. Lerums kommun arbetar i en datoriserad miljö. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen och uppgifter kommer att behandlas av socialtjänsten i kommunen enligt gällande lagar, till exempel Socialtjänstlagen och Sekretesslagen.

Klicka här för att läsa mer om personuppgiftslagen

Din anmälan till kommunen är inte en polisanmälan. Vill du anmäla brott ska du kontakta polismyndigheten på telefon 114 14.

Anmälan barn som far illa
Vem gäller anmälan:
 Adress:
 Telefon:
 Vad gäller anmälan?
 Övrigt:
 Vem är du som gör anmälan? Frivillig uppgift