Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Anmälan om oro för barn

Barn kan fara illa på olika sätt, både känslomässigt och kroppsligt. Det kan gälla allt från att de utsätts för våld eller sexuella övergrepp, till att de inte får mat, kärlek och rena kläder. Vuxna ansvarar för barn och ska se till att de växer upp tryggt och säkert. Vuxna behöver göra något om barn far illa. Ibland behöver kommunens socialtjänst kopplas in.

När barn far illa

Alla barn har rätt att få växa upp utan våld och skyddas mot alla former av utnyttjande, övergrepp, kränkningar och diskriminering. Barn har också rätt att ha någon som bryr sig om dem och ser till att de utvecklas på ett bra sätt. Barn har rätt att bli väl omhändertagna och bemötta med kärlek och respekt.

Att göra en orosanmälan

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar eller skriver vem du är när du kontaktar socialtjänsten. Du väljer att fylla i de fält i formuläret som du känner att du kan svara på. Om du lämnar ditt namn kommer den det gäller att få veta ditt namn. Det går inte att se vem som har mejlat om du inte fyller i din e-post adress. Är du tjänsteman får du inte vara anonym. 

Din anmälan kommer direkt till socialkontoret och hanteras samma dag om den inkommit en vardag under kontorstid. Gör du en anmälan under kväll, natt eller helg tas den om hand på vardagsmorgon när personal åter är i tjänst. Om din oro är akut och det är kväll, natt eller helg kan du ringa till Socialjouren i Göteborg på 031-365 87 00. 

Anmäla brott

Din anmälan till kommunen är inte en polisanmälan. Vill du anmäla brott ska du kontakta Polismyndigheten på telefon 114 14. Är det ett pågående brott så ringer du 112. 

Om registrering av personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen, GDPR, får register upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen ska kunna utföras. Lerums kommun arbetar i en datoriserad miljö. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen och uppgifter kommer att behandlas av socialtjänsten i kommunen enligt gällande lagar, till exempel socialtjänstlagen och offentlighets- och sekretesslagen.

Klicka här för att läsa mer om GDPR