Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Brotts- och drogförebyggande arbete

För att uppnå och bibehålla ett socialt hållbart samhälle är det viktigt att vi har ett samhälle med låg brottslighet, hög känsla av trygghet och låg förekomst av risk- och missbruk.

Brotts- och drogförebyggande insatser är därför något som Lerums kommun prioriterar. Särskilt fokus lägger kommunen på förebyggande arbete gentemot ungdomar.

Det brotts- och drogförebyggande arbetet utgår från Plan för social hållbarhet och folkhälsa samt från Samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun.

Plan för social hållbarhet och folkhälsa

  • Öka andelen kvinnor och män som rör sig – fokus tillgängliga bostäder, aktiva transporter och grönområden
  • Öka andelen kvinnor och män som äter S.M.A.R.T – fokus medborgare
  • Ökat socialt deltagande – fokus äldre kvinnor och män samt mötesplatser
  • Minska ohälsan bland unga kvinnor och män – fokus fler flickor och pojkar med godkända betyg
  • Minska andelen missbrukande kvinnor och män – fokus alkohol, tobak, cannabis

(S.M.A.R.T: S=större andel vegetabilier, M=mindre andel ”tomma kalorier”, A=andelen ekologiskt ökar, R=rätt kött och grönsaker, T=transportsnålt)

Samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis

Övergripande målsättning: Tryggheten ska öka och brottsligheten minska.

Prioriterade samverkansområden:

  • Alkohol och andra droger bland ungdomar
  • Trygghet
  • Brottslighet

Har du utsatts för brott, kontakta polisen på telefon 114 14 samt Brottsofferjouren eller kommunens stöd till unga brottsoffer. Länk till Brottsofferjouren, stöd till unga brottsoffer samt polisens sida "Utsatt för brott" hittar du under "Mer information".

För fakta om droger och drogförebyggande arbete följ länkar under "Mer information" nederst på sidan. Är du tonårsförälder och vill ha tips och råd kring ungdomar och alkohol kan du gå in på länken "Tonårsparlören" nedan samt på denna sida- TÄNK OM