Trygghetsvandring

Med trygghetsvandringar skapar vi en trivsammare och tryggare närmiljö.

Vandringarna genomförs av Lerums kommun tillsammans med polis och invånare. Under vandringarna tittar vi på faktorer som påverkar både den faktiska och den upplevda tryggheten/säkerheten. Bland annat tittar vi på belysning, skymmande buskage, gångvägar och framkomlighet. Vi diskuterar både det som fungerar bra och det som behöver åtgärdas.