Vill du vara en Trygg Vuxen sommar?

Vi går mot en något annorlunda sommar i år på grund av covid-19-pandemin. Vi är många som kommer tillbringa semesterveckorna på hemmaplan. Vill du som vuxen göra en insats för att öka trivseln i sommar? Lerums kommun söker frivilliga som vill vara trygga vuxna i våra kommundelar under sommarkvällen.

I samarbete med Nattvandrarna i Lerum söker Lerums kommun volontärer som vill röra sig ute i kommunen i sommar.

- Vi önskar mer vuxennärvaro, helt enkelt. Trygga vuxna som rör sig ute och skapar en positiv stämning. Som lyssnar och pratar med ungdomarna. Det räcker om du har ett intresse för ungdomar och en vilja att bidra till en bra atmosfär, säger Jenny Lopes som samordnar frivilliga insatser i Lerums kommun.

Trygga vuxnas uppgifter kan exempelvis vara att praktiskt hjälpa ungdomarna, vara en vuxen lyssnare som de kan prata med eller bara vara ute och promenera.

Intresserad?

Anmälaren är en (kryssa i och hoppa ned till fråga 8 om du företräder en förening):
Jag har tillgång till bil.