Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Förebygga brott

Det finns flera saker som du kan tänka på för att förebygga brott.

Här nedan har vi samlat lite information som handlar om hur vi alla kan bidra till att förebygga brott.

Bilägare

Polisen skiljer i sin statistik på:

  • Bilstöld
  • Försök till bilstöld
  • Stöld ur och från motordrivet fordon.

Brottsförebyggande Rådet i Lerums kommun följer ständigt upp aktuella brottsstatistik och försöker i samarbete med polisen finna lösningar på hur man ska kunna förhindra bilstölder. Hösten 2003 startade Brottsförebyggande rådet (BRÅ) projektet 'Minska bilbrott' i samarbete med Rikspolisstyrelsen (RPS). Projektet sprider information och försöker öka kunskapen om bilbrott och risken att bli utsatt.

Under sommaren sker fler bilbrott än det gör under andra månader på året. Brottsförebyggande Rådet sammanställer statistik från landets olika delar och på BRÅs webbplats kan du se aktuell statistik över fordonsrelaterade brott i Lerums kommun (länk finns nederst på sidan).

Några tips som kan vara lönsamma att ta till sig:

  • Ha alltid uppsikt över bilnyckeln, lämna den inte i jackfickan eller liggandes framme. Betrakta extrabilnyckeln som en värdehandling som du tar med eller låser in i bankfack under semestern.
  • Töm bilen själv; lämna aldrig saker i bilen. Solglasögon, mynt eller cigaretter kan räcka för att få inbrott. Måste du lämna något i bilen, se till att stå på en bevakad parkeringsplats.
  • Minska risken att bli av med bilen på semestern. Införskaffa en rattkrycka av godkänd modell om du inte har elektroniskt stöldskydd på din bil (bilar tillverkade efter 1998 har elektroniskt stöldskydd).

Anmäl alltid brott!

Anmäl alltid alla brott även om du inte tror att brottet kommer att klaras upp. Detta gäller även skadegörelse som klotter, krossade fönsterrutor och liknande. Varför anmäla? Polisen gör ju ändå inget!

Jo, av bland annat två anledningar:

1) Bli en brottsförebyggare!

Har ingen anmälan kommit in så har officiellt inte något brott ägt rum... För att polisen ska kunna kartlägga var och hur brotten begås behöver de ha in dina anmälningar. Polisen kan då rikta sina resurser för att motverka fortsatt kriminalitet av aktuellt slag. Dessutom får andra samhällsorgan, som till exempel brottsförebyggande rådet i Lerum, kommunens förvaltningar som ungdom/fritid och socialtjänsten, möjlighet att arbeta mot dessa problem. Då kan ju risken minska att du utsätts för liknande brott igen.

2) Se till att brott klaras upp!

Det är inte ovanligt att brott klaras upp långt i efterhand, till exempel genom att polisen gör husrannsakan på grund av misstanke om ett helt annat brott. Då kan polisen hitta stöldgods, till exempel en bilstereo, som inte har med det aktuella brottet att göra. Finns ingen anmälan registrerad hos polisen efter bilinbrottet blir polisen tvungen att lämna tillbaka den stulna bilstereon till tjuven som då blir lagligen ägare till stöldgodset. Även klotter kan klaras upp långt i efterhand genom att polisen ser mönster och känner igen "tags", det vill säga klottrarnas signaturer.

Det finns alltså goda skäl att alltid polisanmäla brott! Brott ska anmälas till polismyndigheten i det län där brottet har inträffat. Vid brottsanmälan är det bra att lämna så utförliga uppgifter som möjligt. När det gäller till exempel stöld är det lämpligt att visa bild på föremålet, uppge tillverkningsnummer eller annat som gör att det stulna lätt kan identifieras. Stöldskyddsmärkningspenna kan du låna på din lokala polismyndighet.

Vid åverkan på bil samt vid allvarliga brott, som t ex alla slags våldsbrott, ska du alltid besöka en polisstation för anmälan. Andra typer av brott kan polisanmälas utan direktkontakt med polisen.
Detta gäller till exempel klotter, annan skadegörelse (inte på bil) samt stölder.

Allvarliga brott - våldsbrott

Vid allvarliga brott, till exempel alla slags våldsbrott, eller åverkan på bil ska du om möjligt alltid besöka en polisstation för anmälan. Föredrar du att ringa kan du göra detta på telefon 114 14.