Journummer

Kommunens journummer tar emot felanmälan och akuta problem med kommunala vägar, kommunalt vatten och avlopp samt kommunens fastigheter.

Felanmälan på vardagar

Felanmälan vardagar, under kontorstid tas emot av medborgarkontoret KomIn på telefon 0302-52 20 00.

Felanmälan kvällar och helger

Felanmälan kvällar och helger, ring 0302-714 60

Felanmälan till Lerum Energi

För felanmälan som rör elförsörjning eller gatubelysning, ring Lerum Energi 0302-164 20.