Krisberedskap

Fundera på vad du behöver ha hemma i händelse av en kris. Alla medborgare har ett eget personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet.

Är vi starka och friska bör vi räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Viktiga samhällsfunktioner måste fungera vid en kris

Samhällsskydd och beredskap är allt det arbete som Lerums kommun gör för att alla kommunala verksamheter ska vara så väl förberedda som möjligt när det inträffar en kris. Det kan handla om allt från påfrestande vädersituationer med begränsade översvämningar eller längre elavbrott som följd, till en större och mer omfattande händelse som hotar att sätta livsviktiga samhällsfunktioner, som exempelvis sjukvården, ur spel.

Krishantering och krisberedskap handlar om vad Lerums kommun gör när krisen är ett faktum. Förutom att rädda liv gäller det att hålla viktiga funktioner i samhället igång och att begränsa skador på egendom och miljö.

Du har ett eget ansvar

Att kunna klara några dygn utan el, vatten eller mat är ingen lätt situation. Men de flesta av oss kan klara det om vi tänker efter före. Om de flesta av oss klarar de första akuta dygnen underlättar det för dem som är mest nödställda. Då kan samhällets resurser användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Vatten, värme, mat och kommunikation

För att klara en kris är det viktigt att ha tillgång till värme, vatten, mat och kommunikation. Om din familj skulle bli isolerad på grund av smitta, hårt väder, långt elavbrott eller någon annan kris behöver vi också ta hand om varandra extra väl.

Vad behöver jag ha hemma?

Förbered dig genom att fundera på vad du kan behöva ha hemma vid händelse av en kris. En och samma händelse kan drabba oss olika.  Det betyder att vi behöver ha olika saker hemma. Exempel är vattendunkar, campingkök med bränsle, ficklampa med extra batterier, radio med batterier, kontanter, varma kläder, filtar med mera. Broschyr finns att ladda ner längst ned på sidan. Du kan också klicka här >>

Se filmen "Om krisen kommer"

Filmen visar hur en familj i en lägenhet drabbas av ett långt elavbrott. Filmen beskriver vad som är viktigt att tänka på, vad som är bra att ha hemma och vad du själv kan göra om du hamnar i samma situation. Filmen är utgiven av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Krisorganisation

Lerums kommun har en förberedd krisorganisation med flera olika delar för extraordinära situationer. Där ingår en krisledningsgrupp, informationsorganisation, krisledningsnämnd samt Posom - Psykosociala omhändertaganden vid kris. Nederst finner du mer information om Posom.
Klicka på den här för att läsa om kommunens krisledningsnämnd

Viktigt meddelande till allmänheten

Har du hört VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) eller Hesa Fredrik? VMA är ett varningssystem som kan rädda våra liv.

VMA, viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Signalen testas fyra gånger per år, den första helgfria måndagen klockan 15.00 i mars, juni, september och december. Signalen ljuder i sju sekunder följt av 14 sekunders tystnad under minst två minuter.

Om du hör signalen vid andra tillfällen än vid testerna ska du:

  • gå inomhus
  • stäng dörrar, fönster och ventilation
  • lyssna på lokalradio för mer information.

mindre bildSedan 2014 så kan man skicka ut ett talat röstmeddelande till de fasta telefonerna.. Här kan du läsa mer om Viktigt meddelande via telefon.
Från och med den 1 februari 2015 är det möjligt för allmänheten att få Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, som SMS till mobiltelefoner som är registrerade på en adress i ett drabbat område.

Läs mer om VMA-systemet här (länken öppnas i nytt fönster)

Vid en olycka

Om du behöver akut hjälp, ring 112.

Större kriser

För information vid större kriser ring 113 13.