Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Krisberedskap

Fundera på vad du behöver ha hemma i händelse av en kris. Du har ett eget personligt ansvar för din egen och dina näras säkerhet.

Är vi starka och friska bör vi räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, exempelvis äldre, sjuka och barn.

Viktiga samhällsfunktioner måste fungera vid en kris

Krisberedskap är det arbete som Lerums kommun gör för att alla kommunala verksamheter ska vara så väl förberedda som möjligt när det inträffar en kris. Det kan handla om allt från påfrestande vädersituationer med begränsade översvämningar eller längre elavbrott som följd, till en större och mer omfattande händelse som hotar att sätta livsviktiga samhällsfunktioner, som exempelvis sjukvården, ur spel.

Krishantering handlar om vad Lerums kommun gör när krisen är ett faktum. Förutom att rädda liv gäller det att hålla viktiga funktioner i samhället igång och att begränsa skador på egendom och miljö.

Du har ett eget ansvar

Att kunna klara upp till en vecka utan el, vatten eller mat är ingen lätt situation. Men de flesta av oss kan klara det om vi tänker efter före. Om de flesta av oss klarar de första akuta dygnen underlättar det för dem som är mest nödställda. Då kan samhällets resurser användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, exempelvis äldre, sjuka och barn.

Vatten, värme, mat och kommunikation

För att klara en kris är det viktigt att ha tillgång till värme, vatten, mat och kommunikation. Om din familj skulle bli isolerad på grund av smitta, hårt väder, långt elavbrott eller någon annan kris behöver vi också ta hand om varandra extra väl.

Krisorganisation

Lerums kommun har en krisorganisation där ingår Tjänsteperson i beredskap, TiB, en krisledningsgrupp, informationsorganisation, krisledningsnämnd samt psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM. Nederst finner du mer information om POSOM. Här kan du läsa mer om kommunens krisledningsnämnd

Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, eller Hesa Fredrik som det också kallas är ett viktigt meddelande till allmänheten. Det är ett utomhusvarningssystem som kan användas vid exempelvis olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Signalen testas fyra gånger per år, den första helgfria måndagen klockan 15.00 i mars, juni, september och december. Signalen ljuder i sju sekunder följt av 14 sekunders tystnad under minst två minuter.

Om du hör signalen vid andra tillfällen än vid testerna ska du:

  • gå inomhus
  • stäng dörrar, fönster och ventilation
  • lyssna på lokalradio för mer information.

Sedan 2014 så kan ett talat röstmeddelande skickas ut till de fasta telefonerna. Här kan du läsa mer om Viktigt meddelande via telefon. Det är också möjligt att få Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, som SMS till mobiltelefoner som är registrerade på en adress i ett drabbat område.

Vid en olycka

Om du behöver akut hjälp, ring 112.

Större kriser

För information vid större kriser ring 113 13.