Kontaktuppgifter KRISORGANISATION

Detta formulär används för att samla in alternativt uppdatera kontaktuppgifter avsedda för kommunens krisorganisation.

Ständiga förändringar i personalsammansättningen samt bland annat ändrade telefonnummer kräver uppföljning och revidering även av kommunens krisorganisation. Eftersom du är utsedd att ingå i kommunens krisorganisation vill vi att du fyller i bifogat formulär så snart du har tillfälle.
Detta formulär används även för anmälan när man inte längre skall ingå i krisorganisationen.
Tack för din hjälp!

Monica Forsell och Gunilla Norström

Kontaktuppgifter - krisorganisation
Anmälan avser ...
Förnamn
Efternamn
Tillhör sektor alternativt organisation:
Vid Annat - Ange organisationens namn
Arbetstelefon
Bostadstelefon
Mobiltelefon Arbete:
Mobiltelefon privat:
Annan telefon vi kan nå dig på:
Epostadress:
Användarnamn nätverket