Kontaktuppgifter KRISORGANISATION

Detta formulär används för att samla in alternativt uppdatera kontaktuppgifter avsedda för kommunens krisorganisation.

Ständiga förändringar i personalsammansättningen samt bland annat ändrade telefonnummer kräver uppföljning och revidering även av kommunens krisorganisation. Eftersom du är utsedd att ingå i kommunens krisorganisation vill vi att du fyller i bifogat formulär så snart du har tillfälle.
Detta formulär används även för anmälan när man inte längre skall ingå i krisorganisationen.
Tack för din hjälp!

 

Anmälan avser...
Tillhör sektor alternativt organisation