Psykosocialt omhändertagande

POSOM-gruppen kallas in då en olycka inträffat där så många människor är skadade eller drabbade och berörs av händelsen att samhällets normala organisation inte räcker.

POSOM står för Psykiskt Och Socialt OMhändertagande.

POSOM - när många drabbats

POSOM:s ledningsgrupp leder arbetet för stödgrupperna och är rådgivare åt kommunledningen i POSOM-frågor. POSOM larmas av räddningsledaren, polisinsatschef eller av kommunens krisledning. Inlarmning av POSOM:s ledningsgrupp sker alltid via SOS Alarm.

POSOMs ledningsgrupp och även respektive stödgrupp

POSOMs ledningsgrupp består av representanter från samfunden, kommunens sektorer: Lärande (LÄR), stöd och omsorg(SO), Infrasupport (IS) Röda Korset, Polisen, Räddningstjänsten Storgöteborg (RSGBG), och Primärvården (Västra Götalandsregionen).
Ledningsgruppens samlingsplats är Hedegården, Stenkullen. Kommunens säkerhetssamordnare är administrativt ansvarig för kommunens POSOM-verksamhet.

POSOM:s stödgrupper

Läs mer om stödgrupperna