Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Psykosocialt omhändertagande

Lerums kommun har inrättat en särskild grupp för det psykiska och sociala omhändertagandet av människor vid kris, gruppen förkortas POSOM.

POSOM är en frivillig krishanteringsorganisation som bygger på ett nätverk mellan bland annat räddningstjänst, polis, sjukvård, kyrkan och kommunen. POSOM ska kunna aktiveras vid allt från stora katastrofer till allvarliga händelser av mindre storlek.

POSOM ska, i det akuta skedet, kunna bistå med psykiskt och socialt omhändertagande vid allvarliga händelser och därigenom förebygga psykisk ohälsa på sikt. Att förebygga psykisk ohälsa för människor som upplevt en allvarlig händelse är angeläget för Lerums kommun.

POSOM aktiveras vid en allvarlig händelse när behovet av stöd går utöver ordinarie resursers kapacitet, antingen innan ordinarie verksamhet hunnit organiseras eller då deras resurser inte räcker till.

Frågor

Har du frågor om POSOM kan du kontakta beredskapssamordnare Frida Emanuelsson, e-post: frida.emanuelsson@lerum.se