Kontaktuppgifter stödperson POSOM

Denna webbsida används för anmälan av eller revidering av kontaktuppgifter för stödperson i POSOM-organisationen i Lerums kommun. Fyll i formuläret nedan. Var noga med att göra riktiga val och med stavningen. Uppgifterna samlas i en databas som är åtkomstskyddad.

  • Vid nyanmälan - så mycket information som möjligt
  • Vid revidering - namn samt den uppgift som skall ändras
  • Vid avsägelse - endast namn