POSOMs stödgrupper

Stödgrupperna kan kallas in när behovet av medmänskligt stöd finns och då samhällets ordinarie resurser inte räcker till, vid extraordinär händelse, när en krisorganisationen vid till exempel Alingsås lasarett begär hjälp eller när annan kommun begär hjälp.

POSOM Lerum är organiserad i tre stödgrupper med var sin operativ ledare.
 • Stödgrupp Floda
  Samlingsplats Församlingshemmet Floda
  Operativ ledare: Anna-Lena  Nyberg (lärande) och Daniell Tisell (svenska kyrkan)
 • Stödgrupp Gråbo
  Samlingsplats Församlingshemmet Gråbo
  Operativ ledare: Marcus Stenerås (stöd och omsorg) och Frida Vikström (svenska kyrkan)
 • Stödgrupp Lerum
  Samlingsplats Missionsskyrkan Lerum
  Operativ ledare: Staffan Engblom (missionskyrkan) och Kristina Dalenius (lärande)
POSOM-insatser sker normalt inte på olycksplatsen. Utöver  angivna platser/lokaler finns reservplatser förberedda.
Varje stödgrupp består av cirka 20 personer med olika kompetenser. Stödpersonerna tar hand om personer som är direkt eller indirekt involverade i en större olyckshändelse och som inte tagits om hand av sjukvården, genom att:
 • vara medmänskligt stöd till drabbade
 • ge känslomässig första hjälp
 • hjälpa till med att lösa praktiska problem
 • ge skydd och stöd till drabbade mot annan påverkan 

Stödgrupperna träffas några gånger per år för kompetenshöjning och mental förberedelse.