Krisberedskapsveckan startar lördag 9 maj

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför genomför Lerums kommun den årliga Krisberedskapsveckan för att stärka motståndskraften hos Lerums invånare. Lördag 9 maj blir det Krisberedskapsdagen.

Krisberedskapsveckan är en årlig nationell informationskampanj för att öka människors beredskap inför samhällskriser och ytterst krig. Sommaren 2018 drabbades vi av torka och vattenbrist, i år har översvämningar och coronavirus fått oss att inse att det i vardagen relativt snabbt kan uppstå utmaningar som vi behöver vara förberedda på.

Krisberedskapsdagen blir lördag 9 maj på Bagges torg i Lerum klockan 11-15. Då kan du möta poliser, brandmän, väktare och företrädare från kommunen, Röda Korset, brukshundsklubben, scouterna, Svenska kyrkan med mera.

Under veckan (vecka 20) blir det föreläsningar, tävlingar, utställningar med mera.  

Texten på sidan uppdateras efterhand.