Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Medling vid brott

Medling vid brott - ett samarbete mellan Socialtjänsten och Polisen.

Medling – Ett arbete för minskad ungdomsbrottslighet i Lerum

Medling vid brott

Syftet med medling i Lerums kommun är att förstagångsförbrytare inte skall begå nya brott. Genom att ungdomen konfronteras med brottsoffer ökar ungdomens insikter om konsekvenserna av det brott som begåtts.

De ungdomar som blir föremål för medling är huvudsakligen förstagångsförbrytare i åldern 12 - 18 år.
Aktuella brott är skadegörelse, snatteri, inbrott samt lindrigare fall av misshandel.
Mötet sker med hjälp av en medlare och metoden kallas medling.

Arbetsmetod

I samband med polisförhör eller samtal med socialsekretare så framförs syfte med medling. Är alla parter positiva till medling så etableras en kontakt via medlaren. Vid mötet förväntas ungdomen be om ursäkt för sitt handlande och på så vis bättre förstå brottsoffrets situation. Medlingsmötet kan leda till att den skyldige får "göra rätt för sig" och arbeta av ett eventuellt skadestånd.

Vad kan medling innebära?

 

... för dig som begått brott?

Du får möjlighet att visa din ånger för det du gjort samt visa att du vill ställa saker och ting tillrätta igen. Åklagaren kan i sin åtalsbedömning ta hänsyn till att du medverkat i medling.

... och för dig som utsatts för brott?

Medling ger dig möjlighet att få träffa den som utsatt dig för brott. Du får också tillfälle att förklara för gärningsmannen vilka konsekvenser brottet fått för dig. Du får också möjlighet att fråga om sådant du funderar över.

Kontakt

Kontakta medlare och ungdomsutredare via Polisen i Lerum, tel: 0302-52 29 00.