Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Orostelefon om radikalisering

Orostelefonen vänder sig till dig som är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan också ringa om du själv befinner dig i en miljö du vill lämna. Du som ringer till Orostelefonen får stöd och råd om vart du kan vända dig för att få hjälp i den kommun där du bor. Du är också välkommen att ringa till oss om du bara vill prata med någon om din oro.

Vad är Orostelefonen?

Orostelefonen är en nationell och anonym stödtelefon om radikalisering. Den drivs av Rädda Barnen som vill att du som vän eller familjemedlem ska kunna ringa om du är orolig för någon i din närhet, oavsett ålder, och få professionellt samtalsstöd och råd. Även du som är engagerad i föreningslivet kan ringa. 

Telefonnumret är 020-100 200.