Stödtelefonen mot våldsbejakande extremism

Måndag 16 november startar den nationella stödtelefonen mot våldsbejakande extremism. Stödtelefonen drivs av Röda korset och bemannas vardagar mellan 09:00-15:00 och nås på telefonnummer 020 100 200.

Resterande tid finns en telefonsvarare kopplad till numret. Alla samtal kan genomföras anonymt och samtalet syns inte på telefonräkningen.

Stödtelefon till nytta

Våldsbejakande extremism är ett allvarligt samhällsproblem som måste förebyggas. Vår förhoppning är att en nationell stödtelefon kan göra stor nytta. Inte minst för närstående till de som riskerar att ansluta sig till våldsbejakande extremistiska grupper.

Upptäck radikalisering

Bakom varje människa som riskerar att involveras i våldsbejakande extremism finns en familj, syskon, släkt och vänner. Där finns även yrkesverksam personal såsom lärare, fritidsledare och socialsekreterare. Det är många gånger bland dessa människor, som lever närmast den radikaliserade och våldbejakande personen, som möjligheten att på ett tidigt stadium upptäcka och kunna förhindra vidare radikalisering är som godast. Det är också här den största oron finns.

Lång erfarenhet

I augusti beslutade därför regeringen att den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism skulle ge en civilsamhällesorganisation i uppdrag att starta upp och ansvara för en nationell stödtelefon (Dir KU2015:86). Röda korset har valts ut av samordnaren för att driva den operativa verksamheten. Organisationen har lång erfarenhet av stödtelefoner och har snabbt kunnat dra igång en pilotverksamhet. Den nationella stödtelefonen fungerar som en kopplingscentral där de samtal som inkommer slussas vidare till berörda aktörer på lokal nivå.

Talar flera språk

Två personer har anställts på halvtid av Röda korset för att bemanna telefonen som är öppen vardagar mellan kl.09.00-15.00. Resterande tid finns en telefonsvarare kopplad till numret. Det finns också en beredskap för att utvidga tiderna om det visar sig att behov finns. Den personal som svarar i telefonen är mycket kompetent, har vana att samtala med människor i utsatta situationer och talar flera språk.