Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Orostelefon mot våldsbejakande extremism

Nationella stödtelefonen blir Orostelefonen. Rädda Barnen ansvarar för den nationella stödtelefonen från den 1 februari 2017. Rädda Barnen tar därmed över ansvaret från Röda Korset som svarar för telefonen fram till den 31 januari 2017. I samband med övergången byter telefonen namn till Orostelefonen.

Fakta om Orostelefonen

  • Orostelefonen vänder sig till barn, unga och vuxna som känner en oro kring att någon i deras närhet håller på att radikaliseras. Den som ringer till Orostelefonen ska få tips och råd om vad man kan göra om ens anhöriga dras till en våldsbejakande extremistisk rörelse.
    Genom Orostelefonen kan man också bli satt i kontakt med personer som arbetar med dessa frågor i den kommun där man bor.
  • Telefonen är öppen vardagar klockan 09.00 - 12:00 och 13:00 - 16.00 och bemannas av samtalsstödjare som behärskar flera språk. Samtalen är anonyma och syns inte på telefonräkningen.
  • Telefonen har under perioden november 2015 till augusti 2016 tagit emot i genomsnitt 2,3 samtal per dag och samtalen är ofta mellan 30 och 60 minuter långa.
  • Telefonnumret är 020 – 100 200.

Någon att vända sig till

Våldsbejakande extremism är ett allvarligt samhällsproblem som måste förebyggas och motverkas. Vår förhoppning är att en nationell stödtelefon/ -orostelefon ger närstående till dem som dras till våldsbejakande extremistiska grupper någon att vända sig till för att prata ut om sin oro. Telefonen fyller också ett viktigt syfte genom att informera den som ringer om vilket stöd som finns att få i kommunen där man bor.

Upptäck radikalisering

Bakom varje människa som riskerar att involveras i våldsbejakande extremism finns en familj, syskon, släkt och vänner. Där finns även yrkesverksam personal såsom lärare, fritidsledare och socialsekreterare. Det är många gånger bland dessa människor, som lever närmast den radikaliserade och våldbejakande personen, som möjligheten finns att på ett tidigt stadium upptäcka och kunna motverka vidare radikalisering. Det är också här den största oron finns.