Orostelefon mot våldsbejakande extremism

Nationella stödtelefonen blir Orostelefonen Rädda Barnen ansvarar för den nationella stödtelefonen från den 1 februari 2017 Rädda Barnen tar därmed över ansvaret från Röda Korset som svarar för telefonen fram till den 31 januari 2017. I samband med övergången byter telefonen namn till Orostelefonen.

 

Fakta om orostelefonen

• Orostelefonen vänder sig till barn, unga och vuxna som känner en oro kring
att någon i deras närhet håller på att radikaliseras. Den som ringer till
orostelefonen ska få tips och råd om vad man kan göra för att hindra att ens
anhöriga dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse. Genom orostelefonen
kan man också bli satt i kontakt med personer som arbetar med dessa frågor i
den kommun där man bor.

• Telefonen är öppen vardagar mellan klockan 09.00 och 15.00 och bemannas av
kuratorer som behärskar flera språk, tex svenska, engelska, arabiska och
somaliska. Samtalen är anonyma och syns inte på telefonräkningen.

• Telefonen har under perioden november 2015 till augusti 2016 tagit emot i
genomsnitt 2,3 samtal per dag och samtalen är ofta mellan 30 och 60 minuter
långa.

• Numret är 0200 – 100 200.

 

Stödtelefon till nytta

Våldsbejakande extremism är ett allvarligt samhällsproblem som måste förebyggas. Vår förhoppning är att en nationell stödtelefon/ orostelefon kan göra stor nytta. Inte minst för närstående till de som riskerar att ansluta sig till våldsbejakande extremistiska grupper.

Upptäck radikalisering

Bakom varje människa som riskerar att involveras i våldsbejakande extremism finns en familj, syskon, släkt och vänner. Där finns även yrkesverksam personal såsom lärare, fritidsledare och socialsekreterare. Det är många gånger bland dessa människor, som lever närmast den radikaliserade och våldbejakande personen, som möjligheten att på ett tidigt stadium upptäcka och kunna förhindra vidare radikalisering är som godast. Det är också här den största oron finns.