Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Passersystem

Här får du information om kommunens passersystem, som är installerat på kommunens verksamhetslokaler. Informationen vänder sig främst till idrottsföreningar men även andra kan ha nytta av den allmängiltiga informationen.

Säkerhetshöjande åtgärder

Lerums kommun har under ett antal år satsat på säkerhetshöjande åtgärder genom installation av kombilarm i kommunens verksamhetslokaler bland annat idrottshallar, förskolor och skolor. Kombilarm innebär att funktionerna brandlarm, inbrottslarm och passersystem finns i ett och samma system.
Målet med införandet är att skapa säkra och trygga arenor för idrottsfolk och minimera riskerna för stöld och skadegörelse.
Vi vill framhålla att passersystemet är till för verksamheten och inte tvärtom. Med dialog vill vi försäkra oss om att systemet är en möjlighet och inte ett hinder.

Personliga nyckelbrickor i stället för nycklar

Varje förening får det antal nyckelbrickor som kan anses rimligt för att bedriva en aktiv föreningsverksamhet. Varje förening har gentemot kommunen en kontaktperson som avgör vilka personer i klubben som skall ha en nyckelbricka. Kontaktpersonens namn skall anges på beställningsformuläret.
Nyckelbrickan är kostnadsfri för föreningen men om den tappas bort kostar en ny 100 kr.
Förlust av nyckelbrickan skall omedelbart anmälas till föreningens kontaktperson som i sin tur kontaktar kommunens handläggare för spärrning av nyckelbrickan.
Observera att nyckelbrickan är personlig och vid beställning skall beställaren ange en fyrsiffrig pinkod. Under vissa tider på dygnet krävs både nyckelbricka och pinkod. 

Avlarmning

Om den högra lampan på kortläsaren lyser rött är byggnaden/objektet inbrottslarmat. För att få tillträde till byggnaden måste du först larma av, vilket görs genom följande manöver:
0+A+nyckelbricka+pinkod.

Pålarmning - ett ledaransvar

Ansvarig ledare lämnar idrottshallen sist efter att ha kontrollerat att alla lämnat hallen och omklädningsrummen. Om någon ny grupp inte skall använda hallen är det ledarens ansvar att se till att samtliga dörrar är stängda innan pålarmning sker.
I Alléhallen, Rydsbergshallen, Hjällsnäshallen och Sjövikshallen finns dörrtablåer som indikerar öppen dörr. Stängd dörr = släckta dioder.

Pålarmning sker genom manövern 1+A+nyckelbricka+pinkod.

Förlarm

När du gjort en pålarmning hörs ett förlarm - korta tonstötar - under tre (3) minuter. Det skall vara så för att varna eventuellt kvarvarande personer att larmet håller på att slå till. Om någon är kvar efter tre minuter förorsakar detta ett inbrottslarm och väktarinsats. 

Olika manöverfunktioner

Följande manöverfunktioner finns programmerade på de flesta idrottshallar:

  • Avlarmning:0+A+nyckelbricka+pinkod
  • Pålarmning:1+A+nyckelbricka+pinkod. Ett förlarm hörs under tre minuter
  • Öppna dörr:Nyckelbricka alternativ Nyckelbricka+pinkod
  • Tränarkod:5+A+nyckelbricka+pinkod. Innebär att tränaren aktiverar en gruppkodsfunktion som kan användas under viss tid.
  • Arrangemang:67+A+nyckelbricka+pinkod. Med denna manöver förblir dörren olåst tills samma manöver utförs igen. Läs mer om öppen dörr för länge nedan!

Nödutgångar larmade

Nödutgångarna i idrottshallarna är larmade för att undvika att dessa dörrar används i annat syfte än det tänkta. Vid öppen dörr ljuder ett larm i hallen. Då dörren stängs slutar inbrottssirénerna att ljuda.

Öppen dörr för länge

Dörr som normalt skall vara stängd och låst men som hålls öppen för längre än tre minuter avger ett larm i hallen. Denna funktion är införd för att dörren hålls öppen för obehöriga genom till exempel en brädbit eller sko. Larmet slutar då dörren stängs!
Denna funktion kopplas automatiskt bort då manövern Arrangemang aktiveras! Se ovan! 

Vid problem - ring 714 60

Då du ringer detta nummer kommer du till Securitas som svarar för Lerums kommun. Begär att få komma i kontakt med kommunens fastighetsjour och tala om vad ärendet gäller. Du blir uppringd av fastighetsjouren så snart möjligt.