Beställd nyckelbricka Hedegården

Tack för din beställning! Christina kommer att meddela dig när nyckelbrickan finns färdig för kvittering/avhämtning.

Vi kommer så snart som möjligt att leverera din beställda nyckelbricka. Beställningen hanteras centralt, alternativt skickas den till berörd lokal administratör.

Du kommer att få E-post eller SMS när och var nyckelbrickan finns för avhämtning.