Om vattnet slutar fungera

Kontakta kommunen för att få veta orsaken till störningen och vad du ska göra.

Information läggs oftast ut på webbsidan lerum.se

Du kan själv ordna dricksvatten tillfälligt:

Använd vatten från sjö, bäck eller brunn som du säkert vet är fritt från giftigt utsläpp Rena vattnet genom att sila bort småpartiklar och koka vattnet utan lock i minst fem minuter. Eller använd vattenreningstabletter från apoteket.

Klicka här om du har problem med eget brunnsvatten.