Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

SEVESO anläggning

SEVESO anläggning. Upplysningar till allmänheten enligt SFS 2015:236

Informationen avser

Gråbo Dynamit AB, Org. nr. 556140-4186. Postadress: Box 4024, 443 11 Gråbo. Verksamheten som bedrivs omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor på den lägre kravnivån.

Beskrivning

Vid verksamheten tas färdigproducerade och färdigpaketerade varor emot via lastbilar från tillverkarna. Varorna ställs på lager för att sen plockas ut till företagets kunder som kommer dit och hämtar eller lastas och körs ut av egen transportör. Vid verksamheten hanteras explosiva ämnen.

Varning till allmänheten

Varningsinformation till allmänheten har i samråd med berörda myndigheter inte bedömts som relevant med hänsyn tagen till verksamhetens geografiska placering. I händelse av olycka uppmanas dock allmänheten att hålla sig borta från olycksplatsen. För ytterligare information uppmanas allmänheten kontakta den lokala räddningstjänsten.

Övrigt

För information och uppgifter om utövad tillsyn så kontakta Länsstyrelsen i Västra Götaland. För ytterligare information om verksamheten så kontakta Dennis Wennerö, info@grabodynamit.se