Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar

Enligt hälso- och sjukvårdslagen och avtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland ska kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård, för personer som:

  • efter beslut av kommunen bor i särskilda boendeformer.
  • vistas i biståndsbedömd dagverksamhet.
  • erhåller hemsjukvård.

Kommunens ansvar omfattar personer som får bostadsbehovet tillgodosett både enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och gäller även tillsyn av enskild verksamhet.

Varaktigt behov

Kommunen ansvarar för hemsjukvård till personer i ordinärt boende som har ett varaktigt behov, oavsett ålder, diagnos/-er och funktionsnedsättning av fysisk och/eller psykisk karaktär och som motiverar att vården ges i hemmet. För personer som är tillfälligt sjuka och normalt kan besöka mottagning har Primärvården hälso- och sjukvårdsansvaret.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar vård/omvårdnad (somatisk och psykiatrisk), rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Ansvaret omfattar insatser av arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska. Västra Götalandsregionen ansvarar för läkarinsatser.

Ett övertagande av hälso- och sjukvårdsansvaret ska alltid föregås av en samordnad vårdplanering där man är överens om att patienten ska vårdas av annan huvudman.

Medicinskt ansvariga

  • Jenny C Conradson,  Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 0302-52 14 25.