Information och rutiner för kommunal hälso- och sjukvård

Här finns information och rutiner för kommunal hälso- och sjukvård. I vissa fall finns kompletterande information på kommunens intranät.

Informationen vänder sig i första hand till dig som är personal och utför hälso- och sjukvårdsuppgifter, både inom kommunal och privat verksamhet i Lerums kommun.

 

Enhetschef ansvarar tillsammans med sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast för att riktlinjer, rutinerna och instruktioner är väl kända för all omvårdnadspersonal.