Delegering

Enligt SOSFS 1997:14, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård innebär en delegering att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och formellt och reellt kompetent överlåter en eller flera medicinska uppgifter till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften.