Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Dödsfall

Oväntat dödsfall

Ett oväntat dödsfall skall alltid konstateras av läkare. Under dagtid är det läkare på resp. vårdcentral. Under jourtid kontaktas bakjour.

Väntat dödsfall

 Då det finns en överenskommelse skriven av läkare, där patient/närstående och sjuksköterska är överens att det förestående dödsfallet är förväntat får sjuksköterska utföra en undersökning för fastställandet av dödsfallet. Läkaren skall meddelas personligen senast nästföljande vardag för utfärdande av dödsbevis. Det ska tydligt framgå i patientens omvårdnadsjournal att dödsfallet är väntat och om ett brytpunktssamtal har ägt rum.