Vårdhygien

Dessa hygienrutiner vänder sig till all personal inom kommunal vård och omsorg i Södra Älvsborg. De är utformade för att kunna tillämpas i särskilda boenden och inom hemsjukvård.

Den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning i vård och omsorg är att all vårdande personal oavsett yrkeskategori konsekvent tillämpar basala hygienrutiner. Den mest betydelsefulla smittvägen i vården är kontaktsmitta, via personalens händer.