Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Planering efter sjukhusvistelse

När en person är inlagd på sjukhus och är på väg att skrivas ut därifrån behöver man vid vissa tillfällen ha ett planeringsmöte, ett så kallat vårdplaneringsmöte inför hemgång.

Vårdplaneringsmötet behöver man ha om personen är i behov av hjälp, omsorg eller vård i hemmet efter utskrivning från sjukhus. Det kan handla om att man inte klarar sig utan till exempel trygghetslarm, hemtjänst, korttidsvård, hemsjukvård eller hemrehabilitering.

Vårdplaneringsteam

I Lerums kommun finns ett vårdplaneringsteam bestående av en biståndshandläggare, en sjuksköterska och en sjukgymnast som tillsammans ansvarar för att planera insatser för kommuninvånarna efter sjukhusvistelse.

Mötet

Vanligtvis inleder en sjuksköterska från sjukhuset vårdplaneringsmötet och informerar om varför patienten är på sjukhus och hur patienten mår nu. För att ta reda på vilka hjälpbehov som finns efter utskrivningen samtalar mötesdeltagarna (patienten, en anhörig, sjukhuspersonal och kommunens vårdplaneringsteam) tillsammans om hemsituationen och hur hjälpbehovet ska tillgodoses.