Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Rehabilitering

För ett självständigt liv. Kommunens rehabiliteringsenhet består av flera verksamheter som erbjuder rehabilitering till Lerums kommuns invånare.

FallskärmsbollFoto av: Anna JolforsRehabenheten med sina olika verksamhetsdelar finns på Riddarstensgården. Vi som arbetar på rehab är arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabassistenter samt hjälpmedelstekniker.

Vårt uppdrag – vår målgrupp

Vår målgrupp är de personer som vistas på korttidsplatser, bor på särskilda boenden eller är inskrivna i hemsjukvård eller dagsjukvård. Vuxenhabiliteringen ingår också i vår verksamhet.
 
Vårt mål är att stödja den enskildes strävan mot ett självständigt och gott liv utifrån dennes förutsättningar. Rehabiliteringsarbetet görs tillsammans med berörd person, anhöriga och övrig personal i vårdteamet.

Kontakt

Det behövs ingen remiss för att konsultera och använda rehabenhetens tjänster. Det är bara att ringa. Du når oss säkrast mellan kl 08.00 och 09.00. Se kontaktuppgifter!

Vad kan du få hjälp med?

Arbetsterapeut och fysioterapeut erbjuder behandling, utprovning, förskrivning och träning med hjälpmedel, instruktion och handledning av personal och anhöriga samt bedömning inför bostadsanpassning.

Broschyr om fallprevention

Om du vill ha tips om vad du kan göra för att förebygga fallolyckor kan du ladda ner kommunens broschyr om fallprevention eller titta på bildspelet nedan.