Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Rehabilitering i hemmet

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar i team. Varje team består av arbetsterapeut och fysioterapeut som ansvarar för varsitt geografiskt område (Floda, Gråbo och Lerum) samt särskilda boenden.

Äldre person ordnar håretFoto av: Anna JolforsArbetsterapeutens ochfysioterapeutens arbetsuppgifter ligger mycket nära varandra. Deras arbete syftar till att förebygga, förbättra och kompensera nedsatt aktivitetsförmåga. Bedömning görs för vidare åtgärder som träning, instruktion, handledning, hjälpmedelsutprovning, bostadsanpassning.

Rehabiliteringsinsatserna sker vanligtvis i det egna hemmet. Målsättningen är att den enskilde ska klara sin personliga vård och vardagens aktiviteter så självständigt som möjligt.

 
Hemrehab vänder sig till den som efter sjukhusvistelse bedöms:
  • kunna klara sig i hemmet med hjälp av hemvård samt
  • ha förutsättningar att efter träning kunna bli mer självständig i sina vardagsaktiviteter.

Träningen innebär att med stöd av personal i hemvården öka sin självkänsla i de dagliga aktiviteterna som till exempel att kunna klä sig själv, bädda sängen eller laga mat. Träningen i detta sammanhang innebär inte specifik träning av arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Arbetsterapeut eller fysioterapeut deltar vid vårdplaneringen på sjukhuset och ordnar med hjälpmedel och bostadsanpassning vid behov.

Förmågan att utföra vardagsaktiviteter i hemmet bedöms och lämplig träning planeras tillsammans med patient och hemvård. Nya mål sätts upp i takt med att förmågan ökar.