Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Föräldrastöd för dig som nyanländ i Sverige

Plattform Lerum

Plattform Lerum ger stöd och rådgivning till föräldrar och ungdomar i Lerums kommun på flera olika sätt.

  • På föräldrarådgivningen kan föräldrar få samtal och prata om det som kan vara svårt i föräldraskapet.
  • På familjecentralerna är du som har barn mellan 0-6 år välkommen tillsammans med ditt barn. Där kan du träffa andra föräldrar och barn, vi leker, sjunger och pysslar tillsammans och du som förälder kan få hjälp och stöd i ditt föräldraskap om du känner att du behöver det.
  • För ungdomar finns fältgruppen, de finns på platser där ungdomar vistas så som i skolan, på fritidsgårdar, på gator och torg och på sociala medier.  

Allt är kostnadsfritt. Vi erbjuder tolk vid behov.

Kontakta Plattform Lerum

Du når oss på Plattform Lerum genom att ringa KomIn 0302-52 10 00 och be att få tala med någon på Plattform Lerum eller maila till plattform@lerum.se.

Mer information

 

BVC/BMM (Barnavårdscentral/Barnmorskemottagning)

Att bli förälder kan vara det största som händer i livet. På barnmorskemottagning (BMM) får du vård under och efter graviditet, samt stöd inför att bli förälder. Du kan också få råd om vilket preventivmedel som passar just dig samt testa dig för könssjukdomar och ta cellprov.

Barnavårdscentralen (BVC) erbjuder ditt barn hälsoundersökningar och vaccinationer fram till förskoleklass. Här kan du också få råd kring ditt barns utveckling.

Kontakta BVC och BMM

BMM och BVC tillhör din vårdcentral. Kontakta din vårdcentral. Om du inte tillhör en vårdcentral kontakta www.1177.se för mer information.

Mer information

 

Socialtjänsten

Socialtjänsten arbetar för att barn och unga ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Till Barn- och familjeenheten i Lerums kommun kan föräldrar och barn vända sig för att ansöka om stöd till familjen. En vanlig insats är stöd i föräldraskapet.

Om en tjänsteperson blir orolig för ett barn har hen anmälningsplikt och behöver informera socialtjänsten om sin oro (orosanmälan). När en ansökan eller en orosanmälan inkommer tar socialtjänsten kontakt med familjen för att se om familjen behöver stöd.

Kontakta socialtjänsten

För att komma i kontakt med socialtjänsten ringer du KomIn 0302-521000 och ber att få prata med mottaget. Du kan också ta hjälp av någon på ditt barns skola eller inom vården för att komma i kontakt med socialtjänsten.

Mer information

 

EMI

I Lerums kommun ansvarar Enheten för mottagande och integration (EMI) för arbetet med att ta emot och bosätta vissa nyanlända vuxna och familjer med barn. Som nyanländ har man kontakt med enheten under den tid då man ingår i etableringsprogrammet. Enheten ger dig då stöd genom:

  • arbetsmarknadsinsatser, samordning kring hälsa och utbildning, stöd i försörjning, sociala nätverk, samhällsorientering och andra integrationsinsatser.

Som nyanländ familj får ni också information kring:

  • förskola, skola, barnomsorg och information om stöd till föräldrar.

Kontakta EMI

Du kontaktar oss via kundcenter KomIn i kommunhuset vid Bagges torg i Lerum. Telefon: 0302-52 10 00 eller skicka e-post: kommun@lerum.se

Mer information

Enheten för mottagande och integration.