Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Integrationsarbetet i Lerum

Här hittar du information om det integrationsarbete om pågår i Lerums kommun.

Vem är nyanländ?

Vill du läsa om vilka olika sätt en kan komma till Sverige och när en inkluderas i begreppet nyanländ? Vad är det för skillnad mellan en asylsökande och en nyanländ person? Vilka andra begrepp är viktiga att känna till när en pratar om nyanlända personer?

Klicka här för att läsa mer om de olika begrepp som finns kring nyinflyttade personer i Sverige.

Kommunens ansvar

Enheten för mottagande och integration ansvarar för arbetet med att ta emot och bosätta vissa nyanlända personer, samt skapa goda förutsättningar för etablering och inkludering i kommunen. Detta inkluderar bland annat:

  • att delta för att människor kan etablera sig
  • att nyanlända som fått anvisning till kommunen får tillgång till en bostad
  • att nyanlända får undervisning i Svenska för invandrare, SFI
  • att nyanlända barn får gå i förskola och skola
  • att nyanlända får gå kurs i samhällsorientering

Klicka här för att läsa mer om Enheten för mottagande och integration.

Klicka här för att läsa om kommunens olika verksamheter för att främja integration och etablering.

Klicka här för att läsa om kommunens pågående projekt för nyanländas etablering.

Bostäder för nyanlända

Vissa nyanlända personer ska erbjudas bostad av kommunen enligt bosättningslagen som kom 2016.

Klicka här för att läsa mer om bosättning av nyanlända i Lerums kommun.