Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Asylsökande och nyanlända

Asylsökande

Det finns många olika orsaker till varför personer söker uppehållstillstånd i Sverige. En anledning kan vara att en söker skydd från förföljelse eller annan grym eller omänsklig behandling, eller att en söker skydd från krig och konflikt. Detta kallas att vara asylsökande. Den person som kommer till Sverige, och söker asyl här, är asylsökande så länge hen väntar på att få ett beslut i frågan om sitt uppehållstillstånd.

Asylsökande kan bo på ett anläggningsboende eller i en privat bostad. Asylsökande har rätt att ansöka om dagersättning från Migrationsverket, om personen inte kan försörja sig på annat sätt. Asylsökande barn har samma rättigheter som alla andra barn i Sverige, som till exempel att gå i skolan och få tillgång till kostnadsfri sjukvård och tandvård.

Nyanländ

När den asylsökande har beviljats uppehållstillstånd så räknas hen som nyanländ under de två första åren i Sverige.

ABO

Om den nyanlände bor på ett anläggningsboende, ABO, när hen får sitt uppehållstillstånd, kommer personen att bli anvisad till en kommun. Den nyanlände erbjuds att delta i arbetsförmedlingens etableringsprogram under de första två åren i Sverige. Detta är en insats som syftar till att etablera personen i samhället och på den svenska arbetsmarknaden.

EBO

En del flyktingar väljer att inte få anvisning ut till en kommun för bosättning utan bosätter sig på egen hand. Dessa flyktingar brukar kallas för egenbosatta, EBO. Dessa personer har rätt till samma insatser och hjälp från kommun som ABO-flyktingar, men de kan inte få hjälp med en bostad enligt bosättningslagen.

Kvotflykting

En annan grupp av nyanlända, som Enheten för mottagande och integration möter i arbetet, är kvotflyktingar. Varje år tar Sverige emot ett bestämt antal personer som befunnit sig i olika flyktingläger runt om i världen. FN’s flyktingorgan UNHCR väljer ut särskilt utsatta personer som sedan blir hänvisade till ett land och en kommun. Vid ankomst till Sverige har kvotflyktingen ett färdigt uppehållstillstånd, men behöver folkbokföras för att få ett fullständigt personnummer. Detta kan ibland ta lång tid för personen, då olika administrativa åtgärder krävs och olika myndigheter har olika långa handläggningstider som gör att processen dröjer. Kvotflyktingen har dock samma rättigheter som alla andra med uppehållstillstånd i Sverige, oavsett om hen har hunnit få fullständigt personnummer eller inte.

Familjeåterförening

En del personer som bosatt sig i Sverige har fortfarande kvar sin familj på en annan plats i världen. En kan då ansöka om att få bosätta sig tillsammans i Sverige, detta kallas för Familjeåterförening eller att en får uppehållstillstånd på anknytning. Detta inkluderar:

  • föräldrar till barn under 18 år med uppehållstillstånd i Sverige.
  • barn under 18 år till förälder med uppehållstillstånd i Sverige.
  • make/maka till person med uppehållstillstånd i Sverige.

Klicka här för att läsa mer på Migrationsverkets hemsida.